Arsim me cilësi më të mirë -prioritet urgjent për Malin e Zi

UNICEF, Ambasada Britanike në Podgoricë, OJQ “Shoqata e Mësuesve të Malit të Zi” dhe OJQ “Prindërit” po bëjnë thirrje që të gjithë fëmijët të kthehen në shkollë

UNICEF në Mal të Zi
ucionica
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
21 Gusht 2021

PODGORICË, 6 GUSHT 2021 - UNICEF, Ambasada Britanike në Podgoricë, OJQ “Shoqata e Mësuesve të Malit të Zi” dhe OJQ “Prindërit” po u bëjnë thirrje të gjithë fëmijëve që të kthehen në shkollë dhe të marrin arsim dhe mbështetje cilësore që u nevojiten për të mësuar dhe për t’u zhvilluar. Ata u kujtojnë të gjithëve se nuk është e mjaftueshme që shkollat ​​thjesht të rihapin dyert e tyre në shtator. Është e nevojshme që shkollat​​ të aftësohen për të siguruar një mjedis të sigurt, për të mbështetur mësuesit që të adresojnë humbjet e të mësuarit të nxënësve dhe për të përfshirë teknologjinë digjitale në klasa në mënyrë efektive, si dhe për të promovuar mirëqenien psiko-sociale të nxënësve dhe mësuesve. Mënyra më e mirë për ta arritur këtë është përmes punës së përbashkët dhe konsultimeve me të gjithë palët e interesit, veçanërisht mësuesit, nxënësit, prindërit dhe komunitetet lokale.

Përfaqësuesi i UNICEF-it në Mal të Zi, Juan Santander, shprehu bindjen e UNICEF-it se hapja e shkollave është në interesin më të mirë të fëmijëve dhe shoqërisë. Të gjithë fëmijëve u nevojitet kjo për mësimin, zhvillimin dhe shëndetin e tyre mendor. Dëshmitë për sigurinë e të mësuarit personal janë të bollshme dhe disponueshmëria e vaksinave për mësimdhënësit, prindërit dhe familjarët e vjetër e ka bërë atë edhe më të sigurt.

Ndërsa tërhoqi vëmendjen për ndikimin e thellë të mbylljes së shkollave tek nxënësit, Santander theksoi se nuk do të ishte e mjaftueshme që thjesht të rihapnen klasat. Fëmijët do të kenë nevojë për mbështetje efektive përmirësuese për të rikuperuar humbjet e tyre të të mësuarit. Të gjithë mësuesit do të duhet të kenë mbështetje për t'u përgatitur për t’i trajtuar këto humbje të të mësuarit dhe për të përfshirë teknologjinë digjitale në mësimin e tyre.

Për t'iu përgjigjur së bashku këtyre sfidave, është më e rëndësishme se kurrë të mbështetemi në konsultime të gjera dhe të vazhdueshme për të mbështetur sistemin arsimor për t'iu përgjigjur mirë nevojave të të gjithë fëmijëve, veçanërisht atyre më të pafavorizuar, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara, ata që jetojnë në varfëri dhe nxënësit romë dhe egjiptianë. UNICEF do të vazhdojë të ofrojë mbështetje për qeverinë për ta arritur këtë, pasi ne shohim që arsimi gjithëpërfshirës cilësor është një nga prioritetet kryesore për Malin e Zi.

Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi

Ambasadorja Britanike në Malin e Zi, Karen Maddocks, tha se Mali i Zi, si shumë vende të botës, mbylli shkollat ​​gjatë fazave të hershme të pandemisë së COVID-19.

Ne e dimë tani që mbyllja e shkollave do të ketë ndikim në këtë brez fëmijësh për vitet në vazhdim, si dhe në të ardhmen afatgjatë të vendit. Mali i Zi ka ambicie për të promovuar inovacionin dhe për të ndërtuar një ekonomi më të fortë pas COVID-19. Çelësi i rritjes ekonomike të qëndrueshme afatgjatë është kapitali i tij njerëzor dhe, për të ushqyer talentin e këtij vendi, të rinjtë e tij duhet të jenë në gjendje të kthehen në klasat e tyre, nga shkollat ​​fillore, në universitete, sa më shpejt të jetë e mundur.

Karen Maddocks, Ambasadore Britanike në Mal të Zi

OJQ “Shoqata e Mësuesve të Malit të Zi” dëshiron që Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit t'i përkushtohet plotësisht në këtë moment një prej segmenteve kryesore të shoqërisë, mbi të gjitha përgatitjes së vitit të ardhshëm shkollor dhe ndërtimit të një sistemi arsimor jopartokratik i cili do të jetë në gjendje të hartojë dhe zbatojë ndryshime cilësore.

Dua shkolla të hapura, por edhe mendje të hapura për një individ të shëndoshë dhe një shoqëri të shëndoshë.

Danijela Delibašić, MA, anëtare e bordit menaxhues të Shoqatës së Mësuesve të Malit të Zi

Shoqata e Mësuesve të Malit të Zi po apelon që buxheti i arsimit të shpërndahet në mënyrë transparente, që të krijohen kushte themelore për punën në shkolla në epokën digjitale për fëmijët dhe mësuesit dhe që t'i kushtohet vëmendje e veçantë adresimit të nevojave të fëmijëve që jetojnë në varfëri, fëmijëve të margjinalizuar, dhe nxënësve dhe mësuesve nga grupet me rrezik të lartë gjatë pandemisë. Ata aspirojnë të krijojnë një sistem arsimor të decentralizuar ku Ministria do të ishte e hapur për bashkëpunim me mësuesit, nxënësit, prindërit, komunitetet lokale dhe institucionet parashkollore dhe shkollore; ku do të lejohej autonomia e institucioneve shkollore dhe atyre parashkollore; ku mësuesit do të merreshin parasysh si bashkëpunëtorë, sepse ata janë pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në procesin arsimor dhe zbatues me përvojë dhe dëshirë të sinqertë për sukses. Shoqata e Mësuesve të Malit të Zi vuri në dukje se ata nuk do të heqin dorë nga përpjekjet e tyre për të ndërtuar një shoqëri të dijes.

Shoqata e Prindërve mendon se tashmë janë humbur shumë mundësi për t’i bërë gjërat gati në kohë dhe se mësimet nga viti i kaluar shkollor nuk janë nxjerrë, sepse përgatitjet për vitin e ri shkollor duhet të kishin filluar shumë më herët. Më pak se një muaj ka mbetur deri në fillimin e vitit shkollor dhe shumë gjëra mbeten të panjohura për mësuesit, fëmijët dhe prindërit. Ata shpresojnë se ditët në vijim do të shfrytëzohen në maksimum për të bërë gjithçka gati për fillimin e vitit shkollor dhe se, këtë herë, autoritetet do t'i vënë vërtet fëmijët në vendin e parë.

Ne nuk duhet të lejojmë përsëritjen e situatës që kishim vitin e kaluar. Fëmijët kanë humbur shumë për sa i përket mësimit, zhvillimit dhe shëndetit mendor. Është një pyetje nëse e gjithë kjo mund të përmirësohet. Situata epidemiologjike është e paparashikueshme, por vendimmarrësit duhet të kenë skenarë bazuar në përvojën e deritanishme. Ata duhet të udhëhiqen nga fakti se fëmijët janë prioritet mbi të gjitha prioritetet e tjera.

Kristina Mihailović nga Shoqata e Prindërve

Ajo tha gjithashtu se prindërit po pyesin nëse fëmijët do të jenë ata që do të bartin pasojat e vendimeve në lidhje me situatën epidemiologjike në muajt e fundit, pasi kur të vijë koha që ata të shkojnë në shkollë, mund të ndodhë një mbyllje totale dhe institucionet arsimore do të jenë të parat që do të mbyllen. Kjo është frika më e madhe e prindërve, së bashku me frikën se fëmijët e tyre nuk janë të sigurt në shkollë.

Sipas vlerësimeve të fundit të Bankës Botërore, mbyllja e shkollave dhe ndërprerjet e të mësuarit gjatë pandemisë parashikohet të arrijnë në humbje të vlerësuara prej 10 trilionë dollarë për sa i përket fitimeve të ardhshme të fëmijëve të prekur. Për këtë arsye, UNICEF, UNESCO dhe Banka Botërore kanë filluar Misionin e Rimëkëmbjes në Arsim 2021 duke u përqëndruar në tre prioritete: kthimin e të gjithë fëmijëve në shkollë, rikuperimin e humbjeve të të mësuarit dhe mbështetjen e mësuesve.