Više od polovine građana Crne Gore namjerava da se vakciniše protiv COVID-a-19

Najnovije istraživanje o stavovima građana Crne Gore prema COVID-u-19 ukazuje na to da je u porastu broj onih koji namjeravaju da se vakcinišu – 51% građana bi se vakcinisalo, u poređenju sa 44% u januaru 2021

UNICEF Crna Gora
Vaccine
UNICEF
05 Mart 2021

PODGORICA, 5. mart 2021. – Najnovije istraživanje o stavovima građana Crne Gore prema COVID-u-19 ukazuje na to da je u porastu broj onih koji namjeravaju da se vakcinišu –  51% građana bi se vakcinisalo, u poređenju sa 44% u januaru 2021. Istraživanje je, na nacionalno reprezentativnom uzorku, u februaru sproveo IPSOS, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a.

Ovakvi nalazi odgovaraju globalnim trendovima zabilježenim u najnovijem globalnom istraživanju o COVID-u-19, koje je IPSOS sproveo u januaru 2021. godine, po kojem se procenat onih koji izražavaju snažnu odluku da se vakcinišu povećao za samo mjesec dana, i to u svakoj od 15 zemalja u kojima je praćen ovaj trend.

Vladimir Raičević, direktor istraživačke agencije Ipsos u Crnoj Gori

Zemlje u kojima se prate trendovi kroz pomenuto globalno istraživanje su: Australija, Brazil, Kanada, Kina, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Meksiko, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. Namjeru da se vakcinišu u najvećoj mjeri izražavaju građani Brazila, Kine, Meksika, Italije i Španije (namjera postoji kod 80 posto i više ispitanika).

Oba istraživanja ukazuju i na postojanje zajedničkog trenda široko rasprostranjene potražnje za što skorijom vakcinacijom. Februarsko istraživanje javnog mnjenja u vezi s COVID-om-19 u Crnoj Gori pokazuje da bi 53% građana koji namjeravaju da se vakcinišu to učinili čim vakcina postane dostupna. U januaru je ova vrijednost iznosila 49%. U 11 od 15 zemalja širom svijeta, u kojima je sprovedeno istraživanje, većina onih koji namjeravaju da se vakcinišu tvrdi da to planira učiniti odmah ili u roku od mjesec dana nakon što vakcina postane dostupna.

Pored sve većeg broja onih koji izražavaju namjeru da se vakcinišu, u Crnoj Gori je porastao i procenat onih koji su saglasni s tvrdnjom da vakcine predstavljaju jedan od najboljih izuma u medicini i da su zahvaljujući njima iskorijenjene brojne zarazne bolesti. I po ovom pitanju došlo je do porasta sa 74% u januaru na 80% u februaru.

Vakcinacija je od ključnog značaja za zdrav život djece, adolescenata, porodica i zajednica. Trenutna epidemija COVID-a-19 dovodi u opasnost nastavak programa imunizacije usljed mjera opšteg zatvaranja, ali i drugih mjera čiji je cilj suzbijanje širenja virusa. Naš zadatak je da osiguramo da sva djeca u Crnoj Gori nadoknade sve propuštene doze vakcina iz programa rutinske imunizacije.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Istraživanje je takođe pokazalo da više od dvije trećine (76%) građana vjeruje da bi vakcinacija trebalo da bude prioritet za Vladu i za građane Crne Gore.

Dobra je vijest za Crnu Goru da raste povjerenje u vakcinaciju kako bi se kontrolisalo širenje COVID-a-19. Vlada je započela program vakcinacije i dužni smo svim našim ranjivim članovima zajednica da se vakcinišemo kad na nas dođe red. Tek tada ćemo početi da vidimo svjetlost na kraju ovog tunela, otvoriti naše ekonomije i nastaviti sa svojim životom.

Karen Madoks, britanska ambasadorka u Crnoj Gori

Dva glavna razloga zbog kojih se građani Crne Gore dvoume oko imunizacije protiv COVID-a-19 i dalje su zabrinutost zbog brzine odobravanja novih vakcina i mogućih neželjenih efekata istih.

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje obuhvatio je 820 građana i građanki starih 18 i više godina. Prikupljanje podataka obavljeno je u periodu od 12. do 16. februara ove godine, putem telefonske ankete tj. upitnika čije je prosječno trajanje bilo 10 minuta. Ključni nalazi ovog istraživanja, kao i prethodnih istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju građana u vezi s koronavirusom dostupni su na vebsajtu predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

O vakcinama:

Vakcine spadaju u najveća dostignuća savremene medicine. Od kraja 18. vijeka do danas one preduprjeđuju izbijanje brojnih zaraznih bolesti i spašavaju milione života. Male boginje, koje su samo tokom 20. vijeka usmrtile 300 miliona ljudi, uspješno su iskorijenjene 1979. godine zahvaljujući uvođenju bezbjedne i efikasne vakcine. Polio – opasna bolest koja je usmrtila milione, a milione paralizovala ili onesposobila – sada, upravo zahvaljujući vakcinama, predstavlja opasnost kao endemsko oboljenje još u samo dvije zemlje – Pakistanu i Avganistanu. Tetanus majke i novorođenčeta, koji je smrtonosan po novorođenče, zahvaljujući imunizaciji do jula 2019. godine, eliminisan je širom planete, osim u svega 12 zemalja.