Optimalni uslovi za čuvanje vakcina − za zdravlje svakog djeteta

EU i UNICEF donirali vrijednu opremu za imunizaciju

UNICEF Crna Gora
Oana Kristina Popa, Huan Santander, Vojislav Šimun i Dragana Durković
UNICEF Crna Gora
04 Mart 2024