Vakcinacija protiv koronavirusa – apsolutni prioritet za Crnu Goru

Skoro tri četvrtine građana Crne Gore smatra da vakcinacija protiv koronavirusa treba da bude prioritet i za Vladu i za građane. Broj građana koji neće da se vakcinišu je od januara do jula tekuće godine pao sa 44 na 35 odsto.

UNICEF Crna Gora
vakcinacija
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
08 Septembar 2021

PODGORICA, 8. septembar 2021. – Da vakcinacija protiv koronavirusa treba da bude prioritet kako za Vladu Crne Gore, tako i za sve građane, smatra gotovo tri četvrtine građana Crne Gore. To su rezultati posljednjeg istraživanja koje je Ipsos sproveo krajem jula u Crnoj Gori, na nacionalno reprezentativnom uzorku, uz podršku Delegacije Evropske unije i UNICEF-a. Takođe, istraživanja Ipsosa na ovu temu sprovedena tokom ove godine pokazuju da je broj građana koji neće da se vakcinišu od januara do jula tekuće godine pao sa 44 na 35 odsto.

Pandemija koronavirusa je, i dalje, kako globalna, tako i lokalna opasnost. Većina građana prepoznaje značaj vakcinacije kao mogućnosti da se zaštitimo od potencijalnih komplikacija ove bolesti.

Vladimir Raičević, direktor istraživačke agencije Ipsos u Crnoj Gori

Prema posljednjem istraživanju Ipsosa, pola građana Crne Gore koji se još nisu vakcinisali protiv koronavirusa planiraju to da urade, dok trećina kaže da neće da se vakciniše. Ostali su još neodlučni. Među neodlučnima su češće ljudi koji kažu da nisu dovoljno informisani na ovu temu, dok su među onima koji neće da se vakcinišu češće ljudi koji nemaju povjerenja u zdravstvene institucije i koji nisu zabrinuti da će se zaraziti koronavirusom, kao i oni koji sumnjaju u sve vakcine i smatraju da bi ih generalno trebalo izbjegavati.

Svi podaci ukazuju da moramo nastaviti da jačamo povjerenje u zdravstvene institucije, stručnjake i nauku. To treba da radimo kroz kontinuirani dijalog i još bolju saradnju zdravstvenih i naučnih institucija, medija i građana tako što ćemo se fokusirati na razgovor o onim pitanjima zbog kojih su ljudi još uvijek zbunjeni ili zabrinuti.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Zabrinutost da je vakcina protiv COVID-a-19 prebrzo prošla klinička ispitivanja i strah od mogućih nuspojava su dva glavna razloga koja građani navode da bi objasnili zašto ne žele da se vakcinišu, pa samim tim i ključne teme za javni dijalog sa stručnjacima.

Svaki drugi građanin se o vakcinama informiše preko televizije, svaki treći kroz razgovor s ljekarem, svaki četvrti kroz razgovor s prijateljima i poznanicima i svaki peti preko interneta. Ovi podaci ukazuju na značajnu društvenu odgovornost televizija i njihov veliki potencijal za doprinos adekvatnom informisanju građana o koronavirusu i vakcinama.

Skoro svi građani Crne Gore, njih 90 odsto, saglasni su s tvrdnjom da su vakcine jedan od najboljih izuma medicine zahvaljujući kojem su iskorijenjene mnoge zarazne bolesti. Samo 1 od 10 se ne slaže, a među njima su češće građani koji nisu zabrinuti zbog koronavirusa, koji nemaju povjerenje u zdravstvene institucije i koji ne planiraju da se vakcinišu protiv koronavirusa.

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje obuhvatio je 830 građana uzrasta 18 i više godina. Prikupljanje podataka obavljeno je u periodu od 19. do 24. jula ove godine, putem telefonske ankete, tj. upitnika, čije je prosječno trajanje bilo 10 minuta. Ključni nalazi ovog istraživanja, kao i prethodnih istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju građana u vezi s koronavirusom, dostupni su na sajtu predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Istraživanje IPSOS-a o koronavirusu dio je inicijative koja ima za cilj borbu protiv pandemije COVID-a-19 i jačanje usluga rutinske imunizacije, koju sprovodi UNICEF sa lokalnim partnerima, a finansira Evropska unija.