UNICEF čestita Crnoj Gori na ulaganju u djecu koje je planirano novim Budžetom

UNICEF čestita Crnoj Gori na usvajanju državnog Budžeta za 2021. godinu koji, uprkos socio-ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom, uključuje sredstva za finansiranje najvažnijih ulaganja u djecu i porodice

UNICEF Crna Gora
djeca vire iza zida
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
18 Jun 2021

PODGORICA, 18. JUN 2021. - UNICEF čestita Vladi i Skupštini Crne Gore na usvajanju državnog Budžeta za 2021. godinu koji, uprkos socio-ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom, uključuje sredstva za finansiranje najvažnijih ulaganja u djecu i porodice. Uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i usvajanje dječjeg dodatka za svu djecu starosti do šest godina predstavlja čvrst iskorak u dobrom smjeru. Za punu podršku svakom djetetu i porodici potrebno je još mnogo toga i važno je da sve reforme budu zasnovane na dokazima i fiskalno održive.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG

UNICEF ovim putem izražava pohvalu posvećenosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja da osigura finansiranje najvažnijih usluga za najranjiviju djecu, poput dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i servisa ’Porodični saradnik’, kojim se jača biološka porodica i tako sprečava odvajanje djeteta od porodice usljed krize. UNICEF ohrabruje Vladu da osigura održivo finansiranje ovih kritičnih usluga prilikom daljeg planiranja budžeta i ostaje spreman da joj pruži podršku u ovom procesu.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Najmanje svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva. Socio-ekonomska kriza izazvana COVID-om-19 sigurno je povećala ovaj broj. Stoga, osiguravanje da svako dijete i porodica imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uslugama socijalne i dječje zaštite, ali i obrazovanju, sportu i kulturi, sada je važnije nego ikad kako bi se ublažile negativne posljedice krize.