Podrška mladima koji napuštaju dom ili hraniteljski porodicu

Podrška djeci i omladini u osamostaljivanju nakon zbrinjavanja od strane države

UNICEF Crna Gora
Dječak sa kapuljačom okrenut leđima stopira na putu
UNICEF
13 Maj 2016

PODGORICA, 13. maj 2016. - Priprema mladih za izlazak iz zbrinjavanja od strane države i obezbjeđivanje uslova za njihov što lakši proces tranzicije ka uspješnom samostalnom životu u svijetu odraslih važan je element tekuće reforme sistema socijalne i dječje zaštite koju Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi uz podršku UNICEF-a, UNDP-ia i EU.

Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, govori na konferenciji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, govori na konferenciji

Priprema za izlazak iz institucije započinje od dolaska djeteta u instituciju. Vrlo je važno za svako dijete da postoji barem neka veza sa biološkom porodicom. Na taj način se brže i efikasnije razvija emocionalna integracija, koja bitno utiče na kompletan razvoj djeteta.

Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje

Govoreći na konferenciji u Podgorici, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks je pozivao sve one koji još uvijek ne shvataju važnost poštovanja ljudskih prava u takvim slučajevima da zamisle kako je to imati 18 godina i biti bez podrške porodice. 

Djeca pod zaštitom države su naša djeca, a njihovo djetinjstvo i ono što im se dešava u odrasloj dobi, odraz su onoga za što se zalažemo kao društvo.

Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori na konferenciji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori na konferenciji

Potrebne su nam praktične mjere za sistematsko obezbjeđivanje kontinuirane podrške u pogledu rješavanja stambenog pitanja, kao i pitanja zapošljavanja, obrazovanja, obuke i zdravstvene zaštite za sve koji pripadaju ovoj grupi. Ovo nije samo odgovornost sektora socijalne zaštite, već i lokalnih vlasti, građanskog društva i privatnog sektora.

Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Za mlade u Crnoj Gori planiran je razvoj servisa ''stanovanje uz podršku''. Ovaj servis se pruža djeci bez roditeljskog staranja koja napuštaju institucije i započinju samostalan život u cilju njihovog lakšeg osamostavljivanja i integracije u zajednicu.

Nevladina organizacija “Juventas” predstavila je na konferenciji istraživanje “Napuštanje institucionalne zaštite, analiza politika, institucionalnog okvira i praksi” koje je sprovedeno u saradnji UNICEF-om.  Istraživanje ukazuje na ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju prilikom osamostavljivanja u životu nakon odrastanja u domu ili hraniteljskoj porodici i pruža preporuke za unapređenje servisa podrške koji su im dostupni.

Učesnici konferencije u Podgoric
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Učesnici konferencije u Podgoric

„Osnovni problem je sama činjenica da je izlazak iz institucije regulisan datumom rođenja, a ne procjenom spremnosti mlade osobe. Potrebno je omugućiti psiho-socijalnu podršku djeci kako bi bili dobro pripremljeni za osamostavljivanje. Takodje, treba suzbijati diskriminaciju, jer je istraživanje pokazalo da se značajan broj mladih suočava sa diskriminacijom nakon izlazka iz institucijalnog smještaja“, kazala je Ivana Vujovic iz NVO „Juventas.

Govoreći o iskustvu i najboljoj praksi iz Sjeverne Irske u zaštiti prava omladine koja su bila pod zaštitom države, Vivian Mekonvej iz  NVO “VOYPIC” je kazala da ta organizacija radi u partnerstvu sa mladima, hraniteljskim porodicama, socijalnim radnicima, menadžerima i donosiocima odluka.

„Naša organizacija je razvila sisteme i procese koji jednostavno pomažu svima vama da saslušaju djecu kako bi sa tim informacijama stvorili pozitivne promjene u politikama, praksi i zakonima,“ Mekonvej je kazala.

Konferenciju „Podrška djeci i omladini u osamostaljivanju nakon zbrinjavanja od strane države: Teško je kad se vrata zatvore za tobom...“, organizovali su u Podgorici UNICEF i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.