Nisu svi jednako pogođeni pandemijom

Najugroženija djeca i porodice prioritet su široke inicijative koju je pokrenuo UNICEF

UNICEF Crna Gora
Djeca koja su dobila donaciju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
15 Decembar 2020

PODGORICA, 15. DECEMBAR 2020. - Inicijativa „Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-om-19“ nastala je iz potrebe da se odgovori na razarajući uticaj pandemije COVID-a-19 na najugroženiju djecu i porodice u Crnoj Gori. Inicijativu je pokrenuo UNICEF, a sprovodi je u saradnji s Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu, Grupom 484, Vladom Crne Gore, Crvenim krstom Crne Gore i drugim organizacijama civilnog društva, uključujući i udruženja roditelja.

Iako nam je COVID-19 značajno promijenio život, nisu svi podjednako pogođeni. UNICEF se udružio s partnerima kako bi podržao porodice i djecu koja su u najvećoj opasnosti od zlostavljanja, zanemarivanja ili propuštanja obrazovnih i drugih važnih servisa podrške tokom ove krize.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Osim distribucije osnovnih higijenskih i zdravstvenih paketa za ugrožene porodice i dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju, ova inicijativa podrazumijeva i podjelu računarske opreme kojom će se podržati učenje na daljinu tokom perioda zatvaranja škola, pružanje usluga podrške djeci i porodicama, kao i obezbjeđivanje stručne podrške u izradi novih smjernica za zaštitu djece tokom pandemije koronavirusa.

Kako bi se ugroženoj djeci obezbijedila odgovarajuća higijena i zdravstvena zaštita, UNICEF i Crveni krst isporučiće 2.000 higijenskih paketa, 1.500 pelena, kao i informativni materijal za romske i egipćanske porodice, dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju.

Djevojčica koristi tablet
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

U cilju podrške učenju na daljinu, UNICEF će, u saradnji s Vladom Crne Gore i organizacijama civilnog društva, podijeliti 750 tableta djeci sa smetnjama u razvoju, djeci u hraniteljskim porodicama, kao i onoj koja žive u jednoroditeljskim domaćinstvima, ustanovama socijalnog staranja i djeci iz romske i egipćanske populacije. Kao rezultat zajedničke akcije UNICEF-a i NVO „Juventas“, ustanovi za djecu bez roditeljskog staranja „Mladost“ u Bijeloj isporučeno je pet laptopova, banera i projektora. Time je šezdesetoro djece školskog uzrasta dobilo svakodnevnu podršku u učenju na daljinu i psiho-socijalnu podršku za suočavanje sa stresom i drugim izazovima povezanim s pandemijom COVID-19.

Kao dio iste inicijative, devedesetoro djece i samohranih roditelja će uz podršku NVO „Roditelji“ dobiti besplatnu psihološku i pravnu pomoć.

U okviru Inicijative, izrađene su Smjernice za zaštitu djece od nasilja i eksploatacije, koje uključuju i specifične okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa. Prva obuka o primjeni Smjernica biće održana 15. i 16. decembra, što bi trebalo da rezultira boljom prevencijom i efikasnijim intervencijama praktičara u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, policiji i pravosuđu.

Takođe, internet platforma dnevnih centara namijenjena djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama (http://servisipodrskezasve.net/platforma/) u procesu je nadogradnje i biće završena do 20. januara 2021. godine. Prema procjenama UNICEF-a, time će najmanje 1.000 djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih njegovatelja dobiti interaktivnu podršku na daljinu, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena izazovima koje je nametnula pandemija COVID-a-19.

Inicijativu „Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-om-19“ finansijski podržavaju Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i Grupa 484.