Kroz crtež i teatar uče o dječjim pravima

Dječaci i djevojčice iz romske i egipćanske populacije upoznali su se sa svojim pravima i načinima na koje ih mogu ostvariti

Milica Bogdanović
Dječak koji ilustruje ljudska prava
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
27 Januar 2021

PODGORICA, 28. JANUAR 2020. – U poređenju s djecom koja pripadaju opštoj populaciji, djevojčice i dječaci iz romske i egipćanske populacije češće odustaju od škole, češće stupaju u dječje brakove, a zbog ranih trudnoća, zdravlje im je često ugroženo.

U namjeri da ukaže na važnost poštovanja dječjih prava i mehanizama zaštite u slučaju njihovog kršenja,  Centar za romske inicijative (CRI), uz podršku UNICEF-a i Vlade Kraljevine Norveške, osmislio je edukativni program kroz koji su romska i egipćanska djeca učila kako mogu reagovati kad su im prava ugrožena.

Na radionicama koje je organizovao CRI, 116 djevojčica i 114 dječaka, uglavnom iz romskih naselja iz Nikšića, Berana i Pogorice, upoznali su se s Konvencijom o pravima djeteta.

Grupa djece iz Nikšića, među kojima su Mirsad (14), Saranda (14) i Amela (11), odlučila je da kroz forum teatar prikaže probleme koji opterećuju romsku i epipćansku zajednicu, te da svojim vršnjacima na kreativan način pošalje poruku da je pravo na obrazovanje veoma važno.

,,Početak predstave je tužan – roditelji mi ne daju da idem u školu, već hoće da me udaju – a na kraju smo svi srećni, jer zahvaljujući školskoj pedagogici, koja obavi razgovor s mojim roditeljima, ja nastavljam školovanje“.

Amela (11), glavna glumica u predstavi
Amela, djevojčica iz Nikšića
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Amela je odlučila da kroz forum teatar prikaže probleme koji opterećuju njenu zajednicu.

Zbog pandemije COVID-a-19, Mirsad, Saranda i Amela nisu igrali predstavu pred publikom, već je snimak prikazan mladima na radionicama.

,,Djeca su uživala dok su gledala. Aplaudirali su, pitali su nas je li se to stvarno desilo, kome se desilo... Glumci su uspjeli da prenesu emociju kao da se to stvarno dogodilo“, kaže Fana Delija, izvršna direktorica CRI.

Druga grupa djece iz Nikšića, među kojima su Edison (15) i Anita (13), važnost dječjih prava pokušala je da dočara kroz likovne radove. Na crtežima koji su izloženi u kancelariji CRI u Nikšiću predstavljene su situacije poštovanja, odnosno kršenja prava na obrazovanje, zabrana dječjih brakova, nasilje u porodici,  pravo na zdravstvenu zaštitu.

Anita
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Trinaestogodišnja Anita odlučila je da pitanje dječjih prava prikaže kroz crtež.

,,Život bez ljudskih prava bio bi tužan“.

Anita (13), autorka crteža o dječjim pravima

Djeca ističu da su kroz ovaj program naučila da su njihova prava izuzetno važna. Posebno su istakla značaj prava na obrazovanje.

,,Najvažnije je završiti školu“.

Edison (15), autor crteža o dječjim pravima
Dječak koji ilustruje ljudska prava
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Petnaestogodišnji Edison predstavlja svoj crtež.

Kao važan aspekt edukacije o dječjim pravima, djevojčice i dječaci iz romske i egipćanske populacije ističu da su naučili kako da reaguju i kome da se obrate u slučaju kršenja nekog prava.

Na pitanje kome će se prvo obratiti ako su im neka prava ugrožena, odgovaraju uglas: ,,Školi!“

Fana Delija iz CRI dodaje da se u slučaju kršenja prava djeca mogu obratiti i CRI, te nadležnim institucijama, Ombudsmanu ili policiji.

,,Proces edukacije i osnaživanja djece i mladih o značaju ljudskih prava jeste dug, ali na kraju daje dobre rezultate u smislu bolje zaštite i poštovanja dječjih prava“.

Fana Delija, izvršna direktorica Centra za romske inicijative
Fana Delija
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Fana Delija, izvršna direktorica Centra za romske inicijative

Koordinatorka u programu dječje zaštite UNICEF-a Nada Đurović-Martinović kazala je da je, uz dječju participaciju, jako važno intenzivno raditi s djevojčicama i dječacima iz romske i egipćanske populacije i ukazivati im na mogućnosti da ostvare svoja prava na obrazovanje i zdrav život.

Nada Đurović - Martinović
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Nada Đurović-Martinović, koordinatorka u programu dječje zaštite UNICEF-a

„Važno je da znaju da postoje alternative dječjem braku, kao i na koji način da pristupe pravdi onda kad su im ova prava prekršena“.

Nada Đurović-Martinović, koordinatorka u programu dječje zaštite UNICEF-a

CRI je ovaj projekat realizovao u okviru sveobuhvatne inicijative ,,Jednak pristup pravdi za svu djecu’’, koju implementira Ministarstvo pravde Crne Gore, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške.

Cilj inicijative jeste osnaživanje djece iz ranjivih grupa kako bi imala jednak pristup pravdi i mogućnost da se obrate institucijama u slučaju da su im prava prekršena ili nepriznata.