Hraniteljstvo – dobrobit i djece i odraslih

Dragica Rakočević, oplemenila svoj život kroz hraniteljstvo troje djece

UNICEF Crna Gora
Poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
24 Maj 2018

NIKŠIĆ, 24. MAJ 2018. – Kao posebne trenutke svog života, Dragica Rakočević (62) pamti rođenje svoje djece i unučića. S istim žarom priča i o danu kad joj je Centar za socijalni rad dodijelio ulogu hraniteljke dva dječaka i jedne djevojčice.Djeca u njenom domu provode već tri i po godine.

Nastojala sam da im se približim kao roditelj, da im pokažem ljubav, da vide da su voljeni. Ja sam ih stvarno zavoljela, kao da sam ih ja rodila.

Dragica Rakočević (62), hraniteljka

Djevojčica i dječaci, koji su tada imali između četiri i devet godina, bili su neuhranjeni i jedva su govorili, kaže Dragica: „Djevojčica je imala sedam godina i 11 kg, starijeg dječaka socijalni radnici našli su na ulici. Mlađi dječak nije znao da broji, nije mogao da se upiše u školu, imao je šest godina. Ja sam ga upisala u vrtić i psiholog nije mogao da vjeruje da je to ono dijete od prošle godine. Kada je krenuo u školu, bio je odličan đak.“

Dragica kaže da su vrlo brzo djeca promijenila loše navike i da su sada svi uzorni đaci.

„Znam da oni ne mogu da budu nedovoljni, ali mi je važno da škola i razredni kažu da su djeca vaspitana”, kaže Dragica i dodaje da je djecu upisala i na folklor i u crkveni hor, gdje razvijaju svoje talente i gdje su stekli brojne prijatelje.

Da postane hraniteljka, Dragicu je motivisala kampanja „Svako dijete treba porodicu“, koju je UNICEF, uz podršku Vlade i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, pokrenuo krajem 2013. godine. Nakon njenog iskustva i njena prijateljica je odlučila da postane hraniteljka: „Godinu poslije mene uzela je djecu na moj nagovor. Sada se družimo i zajedno provodimo vrijeme, idemo na izlete i ljetovanje.“

Tokom svoje prve zvanične posjete Crnoj Gori, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalna koordinatorka za izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi, Afšan Kan, razgovarala je s hraniteljima i socijalnim radnicima o reformi sistema socijalne zaštite

Hraniteljka Dragica Rakocevic sa regionalnom direktoricom UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Tokom svoje prve posjete Crnoj Gori, Regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Afšan Kan (lijevo) posjetila je Centar za socijalni rad u Nikšiću, gdje je upoznala hraniteljicu Dragicu Rakočević (desno)

Podaci Centra za socijalni rad ukazuju na trend rasta nesrodničkih hraniteljskih porodica u Crnoj Gori u posljednje četiri godine.

Predstavnica Centra za socijalni rad u Podgorici Marija Popović kaže da je u odnosu na 2013. godinu, kada je kampanja počela da se sprovodi, broj nesrodničkih hraniteljskih porodica udvostručen. Ona dodaje da Centar za socijalni rad vrši redovni monitoring i pruža podršku hraniteljskim porodicama:

Svaka hraniteljska porodica se procjenjuje kako bi se odredilo koja vrsta podrške joj je potrebna. Cilj ove procjene je obezbjeđenje svih uslova da se hraniteljska porodica brine o djetetu na najbolji mogući način. Centar za socijalni rad redovno prati situaciju i procjenjuje da li se o djeci na hraniteljstvu brine na adekvatan način.

Marija Popović, predstavnica Centra za socijalni rad u Podgorici

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Kogali, istakao je da je obezbjeđivanje toplog porodičnog okruženja od suštinske važnosti za razvoj djeteta:

Najvažnija stvar u ranom djetinjstvu je odnos jedan-na-jedan između djeteta i odrasle osobe, kao osnovni uslov za zdrav razvoj djeteta.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Kogali je pozvao građane Crne Gore da se uključe i informišu o hraniteljstvu i da oni koji su u mogućnosti postanu hranitelji i tako obogate svoje i živote djece koja su bez roditeljskog staranja.