Svako dijete treba porodicu

Crna Gora prva u regionu bez djece mlađe od 3 godine u institucijama

UNICEF Crna Gora
Poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
UNICEFCrna Gora / Duško Miljanić / 2013
15 Jun 2018

BIJELA, 15. juna, 2018. - U Dječjem domu „Mladost” u Bijeloj već godinu i po ne borave djeca mlađa od tri godine. Umjesto u rezidencijalne ustanove, kakav je Dom u Bijeloj, djeca bez roditeljskog staranja uzrasta 0–3 godine, uz podršku sistema socijalne i dječje zaštite, ostaju u porodici ili se upućuju u hraniteljske porodice.

Možemo da budemo ponosni što je Crna Gora prva zemlja u regionu koja nema djecu mlađu od tri godine u institucijama.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Kogali je dodao da je potrebno uložiti još dosta napora kako bismo svakom djetetu bez adekvatnog roditeljskog staranja omogućili da živi, raste i razvija se u porodičnom okruženju punom ljubavi.

Trenutno je kod hranitelja smješteno ukupno 368 djece, od čega je 24 djece mlađe od tri godine. Od tog broja, u srodničkim hraniteljskim porodicama boravi 317 djece, a u nesrodničkim porodicama 51 dijete.

Podaci Ministarstva rada i socijalnog staranja pokazuju da je – od početka kampanje „Svako dijete treba porodicu”, 2013. godine, do danas – više od pet puta povećan broj djece na nesrodničkom hraniteljstvu.

Ova postignuća su rezultat sveobuhvatne reforme sistema socijalne i dječje zaštite, koja podrazumijeva razvoj usluga podrške porodici, te razvoj i promociju hraniteljstva, kao najprihvatljivijeg oblika alternativnog zbrinjavanja djece.

Poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
POster iz kampanje Svako dijete treba porodicu

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, podsjeća da na pronalaženje alternativnog smještaja djece uzrasta do tri godine obavezuje i Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti, zbog čega centri za socijalni rad pružaju sveobuhvatnu podršku biološkim porodicama i konstantno tragaju za hraniteljskim porodicama.

Porodice pripremamo da budu dežurne hraniteljske porodice. To je nešto što razvijamo da bismo u svakom momentu imali neku porodicu koja bi u alarmantnim situacijama zbrinula određeno dijete.

Goran Kuševija, Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu

On je dodao da centri za socijalni rad organizuju Dane otvorenih vrata kako bi javnosti predočili značaj hraniteljstva, a buduće hranitelje upoznali s uslovima i sistemom podrške Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Da bi dodatno promovisala hraniteljstvo, Vlada je, uz podršku UNICEF-a, u šest opština u Crnoj Gori pokrenula uslugu „porodični saradnik”. Cilj ove usluge je da obučeni stručnjaci pruže podršku biološkim porodicama kako bi porodica zadržala dijete i obezbijedila kvalitetnu roditeljsku brigu.

„Usluga koja se godišnje pruža za skoro stotinu djece značajno je doprinijela smanjenju broja djece u Dječjem domu ‚Mladost‛‟, kazao je Kuševija. Direktor Dječjeg doma „Mladost‟, Vladimir Delić, naglašava da podršku hraniteljima u Crnoj Gori pružaju i zaposleni u Domu.

Naši radnici često odu u hraniteljske porodice i rade s hraniteljima koji treba da prođu razne prepreke i teškoće kada je odgajanje djeteta u pitanju. Naši zaposleni učestvuju u obuci, procjeni hraniteljskih porodica i promociji hraniteljstva.

Vladimir Delić, direktor Dječjeg doma „Mladost‟

Brojna svjetska istraživanja pokazuju da su djeca koja se smještaju u institucije u ranom djetinjstvu izložena riziku od zaostajanja u fizičkom i psihološkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju.

Osim toga, dosadašnje analize su pokazale da ulaganje u usluge za nerezidencijalni smještaj djece bez roditeljskog staranja ima i društvene i finansijske koristi za državu. Zbog toga, kada je u pitanju socijalna i dječja zaštita, prioritet u Crnoj Gori ostaje da se svakom djetetu omogući da raste u bezbjednom i toplom porodičnom okruženju.