EU i UNICEF: rani razvoj djece da bude nacionalni prioritet

EU i UNICEF udružili su snage kako bi podržali Crnu Goru da razvije efikasan sistem podrške ranom razvoju kroz koji će se unaprijediti zdravlje i dobrobit djece i istovremeno pružiti podrška starateljima.

UNICEF Crna Gora
Majka i beba
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
28 Oktobar 2020

PODGORICA, 22. OKTOBAR 2020. – Ulagati u razvoj u ranom djetinjstvu znači omogućiti djeci najbolji početak života i pružiti im najbolje izglede za budućnost. Investicije u rani razvoj smanjuju siromaštvo djece i doprinose odgajanju budućih građana koji su brižni, sposobni i odgovorni. Iz tog razloga, u okviru nove, trogodišnje inicijative, Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori i UNICEF podržaće Crnu Goru da joj rani razvoj djece bude nacionalni prioritet.

tata i beba
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

EU i UNICEF udružili su snage kako bi podržali Crnu Goru da razvije efikasan sistem podrške ranom razvoju kroz koji će se unaprijediti zdravlje i dobrobit djece i istovremeno pružiti podrška starateljima. Ovaj trogodišnji program trajaće do jula 2023. godine. Finansira ga Evropska unija u iznosu od milion eura, a sprovodi UNICEF u saradnji s Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Prve godine života imaju ključan uticaj na budućnost djeteta – na razvoj mozga, na zdravlje, dobrobit, sposobnosti učenja u školi, pa čak i na izglede za posao kasnije tokom života. Cijena neinvestiranja u rano djetinjstvo ogleda se u tome da će u jednom društvu živjeti djeca slabijeg zdravlja, s manje vještina i s manjim potencijalom za zaradu, tj. finansijsku nezavisnost. To znači da će zemlja imati slabiju ekonomiju, više djece koja odrastaju u siromaštvu i veći stepen opterećenja zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite. Prema tome, dokazi su jasni: razvoj u ranom djetinjstvu mora biti nacionalni prioritet. UNICEF će, zajedno s EU, podržati Crnu Goru u ovoj oblasti.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Delegacija EU u Crnoj Gori je prepoznala razvoj u ranom djetinjstvu kao globalni i nacionalni prioritet i zato finansira Program podrške ranom razvoju u Crnoj Gori.

Rane godine su ključne, jer u velikoj mjeri utiču na izglede pojedinca u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i integracije tokom kasnijih faza života. Kvalitetne usluge od ključnog su značaja za poboljšanje ishoda obrazovanja, kao i za pružanje jednakih mogućnosti svim učenicima, a posebno onima koji dolaze iz nepovoljnih sredina. EU želi da garantuje da sva djeca imaju ostvareno pravo na kvalitetno obrazovanje i njegu tokom ranog razvoja. Sa zadovoljstvom finansiramo ovu inicijativu, pomažući Crnoj Gori da brine o svojim najmlađima i omogući im najbolje životne izglede. U pitanju je jedna od najboljih investicija koje jedna zemlja može da napravi.

Oana-Kristina Popa, ambasadorka EU i šefica Delegacije EU Oana-Kristina Popa

Vlade širom svijeta već su se obavezale da će podržati razvoj u ranom djetinjstvu u okviru Ciljeva održivog razvoja. Sada to moraju podržati konkretnim akcijama i postavljanjem ranog razvoja na vrh svojih ekonomskih i političkih agendi.

Dobar razvoj u ranom djetinjstvu − pravo je svakog djeteta. Osigurati da svako dijete u Crnoj Gori može da ostvari ovo pravo biće prioritet kako bi se osigurao održivi razvoj i ubrzao proces pristupanja EU.

Aleksandar Drljević, glavni pregovarač za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji
majka i dijete
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
otac i sin
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Ova zajednička inicijativa EU i UNICEF-a podrazumijeva saradnju sa sektorima zdravlja, obrazovanja, kao i sa sistemom socijalne i dječje zaštite. U zdravstvu će se sprovoditi kampanje za podizanje svijesti kako bi se povećale stope dojenja i imunizacije. Putem ovog programa uspostaviće se i saradnja s obrazovnim institucijama i roditeljima kako bi se povećala stopa upisa u predškolsko obrazovanje. Kada je riječ o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ova inicijativa će osigurati da se potrebe siromašne i najmarginalizovanije djece uzmu u obzir prilikom razvoja strategija koje ih se tiču.

Kroz ovu inicijativu, EU i UNICEF će pomoći crnogorskim vlastima da razviju i sprovedu nacionalnu strategiju razvoja u ranom djetinjstvu, podižući na taj način i svijest javnosti o značaju ranog razvoja djece. Pojačaće se kapaciteti zdravstvenih, obrazovnih i servisa dječje i socijalne zaštite čiji je zadatak pružanje odgovarajućih usluga porodicama i djeci tokom ranog razvoja. Takođe, kroz ovu inicijativu, roditelji i staratelji dobiće mogućnosti da usvoje nova znanja i vještine s kojima će djeci lakše obezbijediti pozitivnu, odgovornu i podržavajuću njegu.

Tata i dijete
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
Tata i dijete
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Ključne informacije

ZDRAVLJE

Nalazi istraživanja koje je UNICEF sproveo 2018. godine pokazali su da se tek svaka peta beba u Crnoj Gori isključivo doji tokom prvih šest mjeseci života, iako Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje u tom periodu. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, manje od jedne polovine crnogorske djece (42%) primilo je prvu dozu MMR vakcine 2018. godine. Male boginje se lako šire bez odgovarajuće imunizacije, čime se u opasnost dovode brojni životi. MMR vakcina spašava gotovo milion života svake godine u posljednje dvije decenije.

OBRAZOVANJE

Prema MONSTAT-u, 73% djece starosti 3–6 godina bilo je upisano u predškolsko obrazovanje u Crnoj Gori 2019. godine, pri čemu su najniže stope upisa zabilježene na sjeveru Crne Gore. Samo 16 odsto romske djece pohađa predškolsko obrazovanje, dok je, prošle godine, samo 66-oro djece sa smetnjama u razvoju išlo u vrtiće u Crnoj Gori. Naučna istraživanja pokazuju da djeca koja pohađaju predškolsko obrazovanje kasnije ostvaruju bolje rezultate u školi i razvijaju veći stepen socijalne i emocionalne inteligencije. Predškolsko obrazovanje značajno doprinosi prekidu međugeneracijskog ciklusa siromaštva.

DJEČJA ZAŠTITA

Prema istraživanju UNICEF-a iz 2018. godine, dok većina majki (84%) čita, pjeva i igra se s djecom, manje od polovine očeva (44%) to isto radi.  Takođe, preko 70% djece starosti 3–4 godine bilo je izloženo fizičkom i psihičkom kažnjavanju od strane svojih staratelja. Biti roditelj vjerovatno je najizazovniji zadatak u životu. Veća podrška svim roditeljima da se dobro nose s ovom odgovornošću biće osigurana kroz različite programe za unapređenje roditeljskih vještina širom zemlje.