Dojenje - najbolji početak života

UNICEF i SZO preporučuju da majke počnu s dojenjem već u prvom satu nakon rođenja djeteta i da nastave s isključivim dojenjem svoje bebe tokom prvih 6 mjeseci njenog života i tokom pandemije koronavirusa

UNICEF Crna Gora
Dojenje
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2009
03 Avgust 2021

PODGORICA, 3. AVGUST 2021. – Tokom posljednje decenije, u Crnoj Gori je porasla svijest o značaju dojenja, što je dovelo i do većeg dojenja u praksi. Naime, 2009. je samo 1 od 5 beba isključivo dojena 3 do 6 mjeseci, dok to isto sada važi za svaku drugu bebu.

Međutim, još je dosta posla pred nama posebno kada je u pitanju pružanje adekvatne podrške majkama da počnu da doje odmah nakon porođaja i da nastave da doje pošto izađu iz porodilišta. U Crnoj Gori je svega jedna četvrtina majki djece starosti od 0 do 6 godina podojila svoju bebu u prvih sat vremena nakon porođaja. 3 od 5 majki potvrdilo je da je njihova beba dohranjivana u porodilištu. Gotovo sve majke (94%) slažu se da je potrebno poboljšati podršku koju majke dobijaju od zdravstvenih radnika kako bi što uspješnije dojile.

Ovo su samo neki od ključnih nalaza istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku od hiljadu roditelja i staratelja djece uzrasta 0-6 godina koje je istraživačka agencija Ipsos sprovela uz podršku UNICEF-a i EU u martu ove godine. Nalazi istraživanja objavljeni su danas povodom Svjetske nedjelje dojenja koja se tradicionalno obilježava tokom prve sedmice avgusta kako bi se podigla svijest da je dojenje najbolji početak života i da od njega doživotno imaju koristi i majka i beba. Istraživanja pokazuju da isključivo dojenje ima bitnu ulogu u zaštiti od prekomjerne težine i gojaznosti u djetinjstvu. Dojenje je i moćna odbrana od rizika da se razviju hronične bolesti kasnije u životu.

Iako je dojenje prirodan čin, riječ je i o ponašanju koje se uči. Veliki broj istraživanja ukazuje na to da je majkama potrebna aktivna podrška za uspostavljanje i održavanje odgovarajućih praksi dojenja.

Rano dojenje ne može zamijeniti nijedna adaptirana formula, kao što ni blizinu i sigurnost koju pruža majčino naručje ne može zamijeniti nijedna druga vrsta pažnje. Želimo da se naša djeca razvijaju i rastu u zdravom okruženju i ja vjerujem da će uspostavljanje Nacionalnog komiteta za dojenje značajno doprinijeti realizaciji svih zacrtanih aktivnosti koje za krajnji cilj imaju povećanje stope dojenja.

dr Jelena Borovinić Bojović, ministarka zdravlja

Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF pokrenuli su inicijativu „Porodilišta po mjeri beba“ (Baby-Friendly Hospital Initiative) 1992. godine, kako bi podržali dojenje u porodilištima. Zahvaljujući podršci UNICEF-a, u Crnoj Gori je inicijativa „Porodilišta po mjeri beba“ uvedena 2000. godine u sedam od ukupno jedanaest porodilišta, ali je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se ovaj proces doveo do kraja i uskladio sa najnovijim međunarodnim standardima. Inicijativa „Porodilišta po mjeri beba“ podrazumijeva deset koraka za podsticanje uspješnog dojenja, kao što su: informisanje majki o prednostima dojenja; obučavanje stručnog osoblja za pružanje podrške majkama da doje; obezbjeđivanje majkama i bebama da budu zajedno u porodilištu 24 sata dnevno; i utvrđivanje standarda za uspostavljanje i rad grupa za podršku dojenju nakon otpusta iz porodilišta.

UNICEF će nastaviti da podržava Crnu Goru u unapređivanju kvaliteta zdravstvenih usluga kako bi svaka beba dobila najbolji početak života. On se obezbjeđuje dojenjem odmah po rođenju, kao i kroz aktivnu podršku majkama da nastave da doje od strane zdravstvenih službi, porodice i na radnom mjestu.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

UNICEF i SZO preporučuju da majke počnu s dojenjem već u prvom satu nakon rođenja djeteta i da nastave s isključivim dojenjem svoje bebe tokom prvih 6 mjeseci njenog života. Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori dr Mina Brajović ističe da majke mogu i treba da doje i tokom pandemije koronavirusa.

Dostupna istraživanja ukazuju da žene s COVID-om-19 mogu da doje ako žele preduzimajući sljedeće mjere predostrožnosti: nošenje maske dok doje kako bi se obezbijedila higijena disanja; pranje ruku 20 sekundi prije i nakon što dodiruju bebu i čišćenje i dezinfikovanje svih površina koje dodiruju.

dr Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori

Ona je istakla i da su otprilike samo 13 odsto novorođenčadi isključivo dojeni tokom prvih 6 mjeseci života u evropskoj regiji SZO, koja ima nižu stopu dojenja nego sve druge regije.

Zahvaljujući podršci EU i UNICEF-a, na jesen će biti organizovana obuka zdravstvenih radnika o inicijativi „Porodilišta po mjeri beba“ u Crnoj Gori. Nakon toga će uslijediti procjena stanja u svim porodilištima kako bi se izradio plan podrške za dostizanje međunarodnih standarda porodilišta po mjeri beba. Uz podršku EU i UNICEF-a, Ministarstvo zdravlja će takođe raditi na usklađivanju Nacionalnog kodeksa o reklamiranju zamjena za majčino mlijeko s međunarodnim standardima Svjetske zdravstvene organizacije, čija Mreža za globalni monitoring i podršku sprovođenju Međunarodnog kodeksa o reklamiranju zamjena za majčino mlijeko, poznata kao NetCode, ima za cilj sprečavanje neadekvatnog reklamiranja zamjena za majčino mlijeko.