Dječji dodatak za svu djecu do 6 godina solidan početak za smanjivanje siromaštva

UNICEF čestita Skupštini Crne Gore na uvođenju besplatnih udžbenika u osnovnim školama i dječjeg dodatka za svu djecu do 6 godina i ističe spremnost da Vladi pruži podršku za razvoj politika koje će svoj djeci do 18 godina obezbijediti dječji dodatak

UNICEF Crna Gora
dvije djevočice na klackalici
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
28 Maj 2021

PODGORICA, 27. maj 2021. – UNICEF čestita Skupštini Crne Gore na uvođenju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola i dječjeg dodatka za svu djecu do 6 godina i podsjeća da je ovo korak u pravom smjeru koji mora biti fiskalno održiv. Zasnovan je na pouzdanoj analizi sistema socijalne zaštite; porodicama male djece pruža dugoročnu predvidljivost prihoda i u skladu je s principom ulaganja u rane godine djetinjstva kao ključnom šansom za razvoj svakog djeteta, posebno ako ga dopunjava pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i zaštiti od nasilja.

U februaru tekuće godine, u Skupštini Crne Gore predstavljena je višedimenzionalna analiza dječjeg siromaštva u Crnoj Gori koja je urađena uz podršku UNICEF-a. Ona je pokazala da su najmlađa djeca najviše ugrožena. Rane godine života od ključnog su značaja za dijete – riječ je o periodu kada se razvija 90 odsto mozga i kada se stiče sposobnost uspostavljanja značajnih međuljudskih odnosa.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG

Pružanje podrške djeci tokom ranog djetinjstva solidan je početak za smanjivanje siromaštva. Naravno, ostaje nam kritični jaz koji se tiče djece koja imaju preko 6 godina. UNICEF je spreman da podrži Vladu da razvije politike kroz koje će se ovaj jaz premostiti.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Prema Santanderu, primjeri najbolje međunarodne prakse pokazuju nam da postoje tri principa uspjeha kada je riječ o razvoju takvih politika: prvo, neophodno je razviti politike zasnovane na pouzdanim podacima i temeljnoj analizi dostupnih opcija; drugo, potrebno je osigurati da odabrane politike budu dugoročno finansijski održive za budžet zemlje; i treće, neophodno je osigurati da ključne zainteresovane strane dobiju priliku da učestvuju u razvoju politika za njih i utiču na njih. Od presudnog značaja je da se čuje glas djece i roditelja. Oni najbolje poznaju probleme s kojima se svakodnevno suočavaju i mogu podijeliti svoje ideje o najboljim načinima da se oni riješe.

Iz tog razloga, UNICEF je podržao sprovođenje dvogodišnje analize sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori po međunarodno poznatoj metodologiji CODI. Rezultati ove analize biće sjutra predstavljeni upravnom odboru kojeg vodi ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Ova analiza predlaže listu mogućih reformi sistema socijalne zaštite. Na osnovu analize finansijske održivosti različitih reformi u Crnoj Gori i direktnih konsultacija sa porodicama, Vlada može odabrati one reforme sistema socijalne zaštite koje najbolje odgovaraju potrebama Crne Gore.

Svako treće dijete u riziku je od siromaštva u Crnoj Gori, a ekonomska kriza izazvana pandemijom koronavirusa vrlo vjerovatno je povećala ovaj broj. Za rješavanje problema dječjeg siromaštva i prekidanje međugeneracijskog ciklusa siromaštva nije dovoljna samo finansijska pomoć. Rješavanje ovog problema nalaže da svako dijete ima pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnom obrazovanju; da svako dijete bude u prilici da razvije adekvatne vještine za svoju budućnost, kao i da ima pristup sportu i kulturi. Takođe, rješavanje pomenutih problema nalaže da svako dijete bude zaštićeno od svih oblika nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja. Kao što je pokazala Višedimenzionalna studija siromaštva u Crnoj Gori, sve ovo je potrebno i to od trenutka kada se dijete rodi, pa sve do uspješnog prelaska u odraslo doba.