Praćenje stanja dječjih prava

Konvencija o pravima djeteta promijenila je način na koji se djeca posmatraju i kako se prema njima postupa, tako da se danas više nego ikad djeca vide kao nosioci prava, a ne kao neko ko je pasivni primalac brige i humanosti.

graphs showing data on a tablet used by a student in the school
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2017