Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori 2013

Ključni nalazi

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2013 naslovna
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2013

Istaknuti djelovi

Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori (MICS) je sprovedeno u 2013. godini od strane Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT), kao dio globalnog MICS programa. Ovo istraživanje je sprovedeno paralelno sa Istraživanjem višestrukih pokazatelja u romskim naseljima, koje je pokrilo romska naselja u Crnoj Gori. Tehničku podršku je obezbjedio Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF). UNICEF i UN Crna Gora su obezbjedili finansijsku podršku. Globalni MICS program je razvijen od strane UNICEF-a, tokom 1990-ih kao međunarodni program istraživanja domaćinstava koji prikuplja međunarodno uporedive podatke o širokom spektru indikatora stanja djece i žena. MICS istraživanje mjeri ključne indikatore što omogućava državama da dobiju podatke za svoje politike i programe, i da prate napredak u ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) i drugih međunarodno prihvaćenih obaveza. Najvažniji ciljevi MICS istraživanja u Crnoj Gori 2013. godine su:  Obezbjediti najsvježije informacije za procjenu stanja djece i žena u Crnoj Gori;  Pribaviti podatke potrebne za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva postavljenih Milenijumskom deklaracijom i drugih međunarodno prihvaćenih ciljeva, kao osnovu za dalju akciju;  Doprinjeti unapređenju statističkih podataka i sistema njihovog praćenja u Crnoj Gori i jačanje tehničke stručnosti u kreiranju, primjeni i analizi ovih sistema;  Proizvesti podatke o stanju djece i žena, uključujući identifikovanje ranjivih grupa i razlika u cilju pružanja informacija potrebnih za definisanje politika i intervencija. Namjera ovog izveštaja je da pomogne u pravovremenoj distribuciji i korišćenju nalaza iz MICS istraživanja u Crnoj Gori 2013. godine prije objavljivanja svih tabela i finalnog izvještaja istraživanja koji će sadržati detaljne podatke o svim nalazima istraživanja prema različitim demografskim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim karakteristikama. Objavljivanje finalnog izvještaja istraživanja se očekuje u julu 2014. godine.

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2013 naslovna
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,95 MB)