Monitorimi i të Drejtave të Fëmijëve, Të Dhënat dhe Qasja në Drejtësi

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve ka ndryshuar mënyrën se si shikohen dhe si trajtohen fëmijët dhe sot, më shumë se kurrë, fëmijët shihen si qenie njerëzore me një grup të veçantë të të drejtave, sesa si objekte pasive të kujdesit dhe bamirësisë.

graphs showing data on a tablet used by a student in the school
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2017