Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama

Precizne smjernice za zaštitu djece i obrazovnih ustanova od koronavirusa

Đaci u učionici
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Ovaj dokument ima za cilj da pruži jasne i praktične smjernice za siguran rad kroz prevenciju, rano otkrivanje i kontrolu COVID-a-19 u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Iako su izrađene namjenski za zemlje u kojima je već potvrđeno širenje COVID-a-19, ove smjernice su relevantne i u svim drugim kontekstima. Edukacija može podstaći učenike da postanu zagovarači prevencije i kontrole kod kuće, u školi i u zajednici tako što će druge upoznavati sa načinima sprečavanja širenja virusa. Siguran nastavak rada škola ili njihovo ponovno otvaranje nakon prekida nastave zahtijeva pažljivo planiranje, ali se time, pod uslovom da se to uradi na pravilan način, može doprinijeti promovisanju javnog zdravlja.

Naslovnica pulikacije
Author
UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 515,47 KB) (PDF, 530,34 KB) (PDF, 815,25 KB)