ММК боюнча байланыштар

Биздин коммуникациялар боюнча командабыз журналисттердин суроолоруна жооп берүүгө даяр.

Дети в футболках ЮНИСЕФ на футбольном матче

Байланыш үчүн

Вероника Ващенко

Коммуникациялар боюнча бөлүмдүн башчысы
Тел: +996 312 611 211 (кошумча номери 139)
Моб. тел.: +996 777 919 142; vvashchenko@unicef.org

 

БУУнун Балдар фонду (ЮНИСЕФ)
Чүй көчөсү, 160, Бишкек ш., 720040, Кыргыз Республикасы

 

Галина Солодунова

Өнүгүү максатында коммуникациялар боюнча адис
Тел: +996 312 611 211 (кошумча номери 143)
Моб. тел.: +996 775 58 02 61; gsolodunova@unicef.org

 

БУУнун Балдар фонду (ЮНИСЕФ)
Чүй көчөсү, 160, Бишкек ш., 720040, Кыргыз Республикасы

Бермет Молтаева

Коммуникация бөлүмүнүн ассистенти
Тел: +996 312 611 211 (кошумча номери 182) 
Моб. тел.: +996 777 919 106; bmoltaeva@unicef.org

 

БУУнун Балдар фонду (ЮНИСЕФ)
Чүй көчөсү, 160, Бишкек ш., 720040, Кыргыз Республикасы