Dy dekada në mbrojtje të shëndetit publik

Disa profesione janë të lidhura me vetë ekzistencën dhe mirëqenien e njeriut.

Fillojete Konjuhi
English
UNICEF/2023
25 Tetor 2023