فرآیند چالش نوآوری، رویدادهای کنفرانس و جایزه ملی نوآوری برای کودک و نوجوان

گزارش فرآیند چالش نوآوری، رویدادهای کنفرانس و جایزه ملی نوآوری برای کودک و نوجوان که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر یونیسف ایران برگزار شد.

مطالب مهم

این گزارش دربرگیرنده فرآیند چالش نوآوری، رویدادهای کنفرانس و جایزه ملی نوآوری برای کودک و نوجوان است که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر یونیسف در ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. 

در این فرآیند، بازخوردها و پیشنهادات در سطوح سیاست‌گذاری، اجرایی و کاربردی مطرح و بررسی شد. با نگاهی به آینده، اجزای تشکیل دهنده نقشه راه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر یونیسف در پیشبرد نوآوری برای کودک و نوجوان در ایران ترسیم خواهد شد.

این نقشه راه شامل نگاشت زیست‌بوم نوآوری برای کودکان و نوجوانان و حمایت از برنامه‌های توسعه مهارت برای نوجوانان می‌شود. روایت رویداد در وبسایت یونیسف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یونیسف ایران منتشر شده است. 

این گزارش فقط به زبان فارسی در دسترس است، استفاده از بخشی و یا تمامی مطالب گزارش با ذکر منبع بلا مانع است.

cfcifci Child and Youth Participation - Options for Action
نویسنده
UNICEF Iran
تاریخ انتشار مطلب
زبان
فارسی