کودکان بازمانده از تحصیل

یونیسف ایران به همراه شرکای دولتی برای اطمینان از اینکه همه کودکان به فرصت‌های برابر و آموزش با کیفیت دسترسی دارند، تلاش می‌کند.

دو دانش آموز کودک در جشن روز جهانی کودک
یونیسف ایران/صالحی

وضعیت موجود

از سال 1390، تغییرات عمده‌ای در نظام آموزش رسمی کشور بر اساس «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» آغاز شده است. از اهدافی که در سند مذکور بر آن تأکید شده می توان به «توسعه عدالت آموزشی، ترویج مشارکت فعال کودکان در روند یادگیری و آموزش، و توانمندسازی منابع انسانی به‌ویژه مدیریت مدارس و آموزگاران» اشاره کرد.

در ایران، علاوه بر کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل که عموماً فاقد کارت اقامت قانونی هستند، بیش از 770 هزار کودک در سنین 6 الی 16 سال از تحصیل بازمانده‌اند(1395-1394). مانع قانونی برای دسترسی کودکان پناهنده به آموزش رسمی در سال 1394 برداشته شد.

وزارت آموزش و پرورش از یونیسف درخواست کرده است تا با این نهاد در پذیرش سریع کودکان پناهنده افغانستانی در مدارس دولتی همکاری کند. نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بیش از 95 درصد است، اما دختران، کودکان با نیازهای ویژه و کودکان ساکن مناطق مرزی و مناطق کم‌برخوردار از گروه‌هایی هستند که برای دسترسی به آموزش ابتدایی و باقی ماندن در مدارس نیاز به حمایت‌های بیشتری دارند.

اقدامات یونیسف

یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • ارائه تخصص فنی، نمونه‌های موفق در جهان و جدیدترین دانش ‌روز به وزارت آموزش و پرورش با هدف دسترسی بهتر همه کودکان در ایران به آموزش رسمی.
  • همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای بهبود کیفیت آموزش در مدارس شبانه‌روزی در استان‌های کم‌برخوردار کشور.
Children at school
UNICEF/Iran/Arfa

نتایج مورد انتظار

دسترسی برابر به آموزش ابتدایی برای کودکان کم‌برخوردار از جمله کودکان پناهنده، دختران و کودکان با نیازهای ویژه افزایش خواهد یافت.

وزارت خانه ها و سازمان‌های همکار

وزارت آموزش و پرورش سازمان همکار اصلی یونیسف در این حوزه است.