کودکان بازمانده از تحصیل

یونیسف ایران به همراه شرکای دولتی برای اطمینان از اینکه همه کودکان به فرصت‌های برابر و آموزش با کیفیت دسترسی دارند، تلاش می‌کند.

دو دانش آموز کودک در جشن روز جهانی کودک
یونیسف ایران/صالحی