آموزش پیش‌دبستانی

وزارت آموزش و پرورش و یونیسف می‌کوشند دسترسی همه کودکان در ایران را به آموزش رسمی پیش‌دبستانی بهبود بخشند.

Afghan students in school
یونیسف/ایران/اندیشه راد