آموزش پیش‌دبستانی

وزارت آموزش و پرورش و یونیسف می‌کوشند دسترسی همه کودکان در ایران را به آموزش رسمی پیش‌دبستانی بهبود بخشند.

یونیسف/ایران/اندیشه راد

وضعیت موجود

از سال 1390، تغییرات عمده‌ای در نظام آموزش رسمی کشور بر اساس «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» آغاز شده است. از اهدافی که در سند مذکور بر آن تأکید شده می توان به «توسعه عدالت آموزشی، ترویج مشارکت فعال کودکان در روند یادگیری و آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، به ویژه مدیریت مدارس و آموزگاران» اشاره کرد.

وزارت آموزش و پرورش، طرح آزمایشی یک سال دوره اجباری آموزش پیش‌دبستانی را در کم‌برخوردارترین مناطق کشور آغاز کرده و در این راستا خواستار همکاری با یونیسف شده است.

اقدامات یونیسف

یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • ارائه تخصص فنی، نمونه‌های موفق در جهان و جدیدترین دانش ‌روز به وزارت آموزش و پرورش با هدف دسترسی بهتر همه کودکان در ایران به آموزش رسمی پیش‌دبستانی.

نتایج مورد انتظار

دسترسی برابر به آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان مناطق کم برخوردار از جمله کودکان پناهنده، دختران و کودکان با نیازهای ویژه افزایش خواهد یافت.

 

سازمان‌های همکار

وزارت آموزش و پرورش سازمان همکار اصلی یونیسف در این حوزه است.