امضای توافق‌نامه یونیسف و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی کودکمحور و کاهش تأثیرات ثانویه کرونا

18 مارس 2021
MCLSW
UNICEF Iran/Andishehrad/2020

مندیپ اوبرایان، رئیس دفتر یونیسف ایران، و آقای.دکتر احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ توافق‌نامه همکاری جدیدی را برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ امضاء کردند.

این همکاری در راستای تولید شواهد و تحلیل‌های لازم در حوزه  فقر چندبعدی کودکان، تقویت مدیریت مالی عمومی در حوزه کودکان و ارائه خدمات حمایت اجتماعی مؤثرتر و جامع‌تر کودک‌محور انجام خواهد گرفت.

علاوه بر این، این همکاری در راستای اولویت‌های ملی و برنامه احیاء اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل در پاسخ به همه‌گیری کرونا، برای کاهش پیامدهای ثانویه کرونا بر کودکان و نوجوانان می‌باشد. برخی از این مداخلات عبارتند از ابتکار حمایت نقدی مشروط برای کودکان و خانوار‌های آسیب‌پذیر آنها در برخی استان‌های متأثر از کرونا به عنوان مکملی برای خدمات جاری حمایت اجتماعی ملی.

تماس با ما

بهاره یگانه فر
کارشناس ارتباطات
یونیسف
تلفن: 02122594994

یونیسف تنها نهاد سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی و رفاه کودکان در سراسر جهان است. با همراهی و همکاری با طیف وسیعی از شرکای کاری، یونیسف در ۱۹۰ کشور و نقطه از جهان برای کودکان فعالیت دارد تا به تعهداتش برای همه کودکان، به ویژه آسیب پذیرترین آنها، جامه عمل بپوشاند. 

برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های یونیسف از وب سایت www.unicef.org دیدن فرمایید.