Οδηγός για την προστασία των παιδιών στα Μέσα Ενημέρωσης και ο ρόλος των επαγγελματιών στα ΜΜΕ

Για κάθε παιδί, σεβασμός.

UNICEF Greece guide for media professionals
UNICEF/Greece/Pantelia

Σχετικά

Οι ειδησεογραφικές αναφορές για περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις συστημικές αιτίες της παιδικής κακοποίησης και τους τρόπους προώθησης της πρόληψής της και προστασίας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Οι επαγγελματίες στα Μέσα Ενημέρωσης[1] έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν το κοινό να κατανοήσει ότι η παιδική κακοποίηση και παραμέληση δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ατομικών αποτυχιών ή δυναμικής της κάθε οικογένειας. Αποτελεί ένα πολυδιάστατο κοινωνικό ζήτημα και το κάθε κράτος οφείλει να μεριμνά τόσο για την πρόληψη όσο και την ανταπόκριση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Συνεργαζόμενοι με ειδικούς παιδικής προστασίας και έγκριτους φορείς και οργανισμούς, οφείλουν να αναζητούν εξειδικευμένη γνώση και έγκυρα στοιχεία ώστε να αναδεικνύουν τις βαθύτερες δομικές αιτίες και πιθανές λύσεις, και όχι να μεταδίδουν και να επικεντρώνονται στη μετάδοση προσωπικών πληροφοριών για την κάθε περίπτωση παιδικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τις συστάσεις (Ιούνιος 2022)[2] της επιτροπής για την εφαρμογή για τη σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού

η Επιτροπή συνιστά στο κράτος μέρος (Ελλάδα):

(α) να προστατεύσει τα παιδιά από πληροφορίες και υλικό που είναι επιβλαβή για την ευημερία τους, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη ειδικών κατευθυντήριων γραμμών και κώδικα δεοντολογίας για τα μέσα ενημέρωσης...

Στόχος

Ο συγκεκριμένος οδηγός ευελπιστούμε να αποτελέσει τη βάση και ένα πολύτιμο βοηθό για δημοσιογράφους και επαγγελματίες στα Μέσα Ενημέρωσης, περιλαμβάνοντας τις απαραίτητες γνώσεις και ενισχύοντας δεξιότητες στην υιοθέτηση πρακτικών δημοσίευσης και διερεύνησης περιπτώσεων παιδικής βίας, όπου υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, διασφαλίζοντας την ευημερία τους.

Στόχος είναι η ανάδειξη της θετικής συμβολής των Μέσων Ενημέρωσης στη διαμόρφωση απόψεων της κοινωνίας με παιδοκεντρική προσέγγιση, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα αλλά και στην ανάδειξη πληροφοριών για τις αιτίες του προβλήματος και τρόπους πρόληψης του φαινομένου.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς. 

 

 

[1] Ως Μέσα Ενημέρωσης εκλαμβάνονται τόσο τα έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά) όσο και τα ηλεκτρονικά/διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων, ειδησεογραφικά sites, πλατφόρμες), καθώς επίσης και  το ραδιόφωνο και η τηλεόραση (ειδήσεις, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές) και αφορά το σύνολο των επαγγελματιών που εργάζονται σε αυτά.

[2] https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc

Οδηγός για την Προστασία των Παιδιών στα Μέσα Ενημέρωσης
Συντάκτης
UNICEF Greece