Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η UNICEF ιδρύουν Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Ηράκλειο για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις τοπικές κοινότητες

Το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα επικεντρώνεται στην έρευνα, τη συλλογή δεδομένων, την ενίσχυση της γνώσης και την τεκμηρίωση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κρήτη.

27 Μάιος 2024
Ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Κοντάκης και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil.
UNICEF/Greece/Pantelia
Α-Δ: Ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Κοντάκης και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil.

ΑΘΗΝΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 ΜΑΪΟΥ 2024 - Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση του πρώτου «Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού» στην Κρήτη υπεγράφη μεταξύ της UNICEF και του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Γεώργιου Κοντάκη, και του Διπλωματικού Εκπροσώπου της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil, στον χώρο του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, στις 23 Μαΐου, ενώ ακολούθησε δημόσια διάλεξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο της UNICEF.

Το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα επικεντρώνει το έργο του στην έρευνα, τη συλλογή δεδομένων, την ενίσχυση της γνώσης και την τεκμηρίωση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κρήτη. 

Ο Δρ. Ghassan Khalil, Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και υπερήφανοι που εγκαινιάζουμε το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο θα λειτουργήσει ως κόμβος για ολόκληρο το νησί και θα εστιάζει στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για αυτή τη συνεργασία και ενθουσιασμένοι για τις κοινές επερχόμενες πρωτοβουλίες».

Ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Κοντάκης, δήλωσε:  «Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη UNICEF, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στοχεύει στην ίδρυση ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Κέντρο αυτό θα επικεντρωθεί στην παραγωγή γνώσης, την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την τεκμηρίωση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Επιπλέον, θα συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας μέσω εργαστηρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων. Αυτή η συνεργασία αναδεικνύει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Κρήτης και της UNICEF για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και τη σημαντική συμβολή τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική για τα παιδιά.»

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, μέσω της ίδρυσης του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θέτει ως προϋπόθεση ότι το τελευταίο θα προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού τόσο στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και στην κοινωνία γενικότερα, μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως ημερίδες, συνέδρια, δημόσιες εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, και θέτοντας ως προτεραιότητα την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό έργο.

Επαφές Μέσων Ενημέρωσης

Δανάη Λειβαδά
Communication Associate (Press)
UNICEF

Σχετικά με την UNICEF

To Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί (UNICEF) μέσα από τα προγράμματά της προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού στον κόσμο. Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 191 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πράξη, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας προς όφελος των πιο ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών, αλλά και όλων των παιδιών παγκοσμίως.

Η UNICEF χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθελοντικές συνεισφορές ιδιωτών, του ιδιωτικού τομέα, ιδρυμάτων και κρατών μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Η υποστήριξη των δωρητών είναι ζωτικής σημασίας καθώς δημιουργούμε μια παγκόσμια συμμαχία για την προστασία όλων των παιδιών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη UNICEF και το έργο της για τα παιδιά στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ. 

Ακολουθήστε τη UNICEF στο Facebook, Instagram, Twitter και YouTube.