Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UNICEF ολοκληρώνουν το πιλοτικό τριετές πρόγραμμα «Εγγύηση Για το Παιδί»

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε επίπεδο Υπουργών, έκαναν απολογισμό της προόδου που επιτεύχθηκε μέσω της Φάσης ΙΙΙ του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» που υλοποιήθηκε πιλοτικά σε επτά χώρες σε όλη την Ευρώπη.

21 Απρίλιος 2023
Εκπρόσωποι κυβερνήσεων και μέλη της UNICEF, μεταξύ των οποίων ο κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην εκδήλωση.
UNICEF
Εκπρόσωποι κυβερνήσεων και μέλη της UNICEF, μεταξύ των οποίων ο κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην εκδήλωση.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΓΕΝΕΥΗ/ΣΟΦΙΑ, Βουλγαρία, 21 Απριλίου 2023 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UNICEF χθες, μαζί με εκπροσώπους Κρατών Μελών, κατέγραψαν  τα επιτεύγματα του τριετούς πιλοτικού προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» που εφαρμόστηκε σε επτά χώρες σε όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πιλοτικό πρόγραμμα δοκίμασε στην πράξη την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση δωρεάν και ίσης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Περιφερειακού Γραφείου της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν ολοκληρωμένες και συντονισμένες πολιτικές και πρακτικές που στοχεύουν στην στήριξη και ευημερία των παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. . Στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, το πιλοτικό πρόγραμμα περιλάμβανε την ανάλυση πολιτικών, την συλλογή στοιχείων και την διαβούλευση μεταξύ των βασικών φορέων και αρχών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών - οι οποίοι βοήθησαν στην  ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί στις αντίστοιχες χώρες.

Στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Ιταλία, το πιλοτικό πρόγραμμα βοήθησε περισσότερα από 30.000 παιδιά και νέους ενήλικες και 16.000 φροντιστές που ασχολούνται με ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά με αναπηρίες, παιδιά που ζουν σε επισφαλείς οικογενειακές καταστάσεις, παιδιά που διαμένουν σε ιδρύματα και  παιδιά πρόσφυγες  και  μετανάστες. Οι επωφελούμενες ομάδες παιδιών και νέων απέκτησαν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, συμπεριληπτική εκπαίδευση και σχολικές δραστηριότητες και υπηρεσίες διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης, φροντίδας και προστασίας. Παράλληλα, σχεδόν 3.000 επαγγελματίες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών έλαβαν εκπαίδευση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και παρεμβάσεων για τα παιδιά.

Oμιλία της Christina de Bruin,  Διπλωματική Εκπροσώπου της UNICEF στη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
UNICEF
Oμιλία της Christina de Bruin, Διπλωματική Εκπροσώπου της UNICEF στη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Nicolas Schmit δήλωσε: «Παρέχοντας στα παιδιά που έχουν ανάγκη δωρεάν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η παιδική φροντίδα, τα σχολικά γεύματα και η υγειονομική περίθαλψη, μπορούμε να τους προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Επομένως, η Εγγύηση για το Παιδί είναι μια επένδυση στο μέλλον τους και στο μέλλον της κοινωνίας μας. Θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους της UNICEF που χρησιμοποίησαν την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό τους στο πεδίο για να καταστήσουν την Προπαρασκευαστική Δράση τόσο επιτυχημένη».

«Οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν οξύνει τη φτώχεια των παιδιών και των οικογενειών σε όλη την Ευρώπη. Συνεργασίες όπως η δική μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κρίσιμες για τη δημιουργία οικονομικά αποδοτικών, βιώσιμων λύσεων που φθάνουν τα πιο μειονεκτούντα παιδιά, αντιμετωπίζουν την παιδική φτώχεια στον πυρήνα της και αποτρέπουν δια βίου κύκλους στέρησης και αποκλεισμού», δήλωσε η Afshan Khan, Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωσε τα εξής: “Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Προκειμένου να μειώσουμε τον αριθμό αυτών των παιδιών, συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη UNICEF στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος “Εγγύηση για το Παιδί”. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε επτά χώρες σε όλη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί την πρώτη χώρα που κατάφερε να το ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία. Τέσσερα χρόνια τώρα, με ουσιαστικές πράξεις έχουμε κάνει σημαία μας την παιδική προστασία. Γι’ αυτό και αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συνεχώς νέες δράσεις που διασφαλίζουν το αυτονόητο: στήριξη, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί. Άλλωστε στο πλαίσιο αυτής συνεργασίας, με δική μας παρέμβαση, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιων για την παιδική προστασία, ομόφωνα αποφάσισε κάθε κράτος-μέλος να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την καταγραφή διαθεσιμότητας χώρου φιλοξενίας σε κοινωνικές δομές, ώστε αθροιστικά να καλυφθεί η συνολική ανάγκη φροντίδας των παιδιών της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά πετύχαμε ένα οργανωμένο ευρωπαϊκό εγχείρημα για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών στα κράτη-μέλη, την εξασφάλιση στέγης, τροφής και υγειονομικής περίθαλψης. Γιατί το να προσφέρουμε στα παιδιά, και ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα παιδιά, είναι η μεγαλύτερη επένδυση. Για εμάς. Για το μέλλον τους. Για την ίδια την κοινωνία. Έχουμε καταφέρει πολλά. Έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε”.

 

Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
UNICEF
Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Luciano Calestini, δήλωσε «Είμαστε σε ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να συμμετάσχουμε μαζί με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στον εορτασμό της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πιλοτικού Προγράμματος της ΕΕ «Εγγύηση για το Παιδί», σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αποτελέσματα που επιτευχθήκαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης δείχνουν την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης και όλων των ενδιαφερομένων φορέων να κάνουν την Ελλάδα (και την Ευρώπη) ασφαλή και δίκαιη για όλα τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα αρμόδια Υπουργεία για την προώθηση της ατζέντας της μεταρρύθμισης της παιδικής μέριμνας στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε κάθε παιδί και νέο στη χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του στη ζωή».

Τα επιτεύγματα του πιλοτικού προγράμματος κοινοποιήθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε υψηλό επίπεδο στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία συνδιοργανώθηκε από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την UNICEF με τη συμμετοχή κυβερνήσεων από όλη την Ευρώπη. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο οποίος δήλωσε:.

«H Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εγγύηση για το Παιδί αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την προώθηση και τη θωράκιση της παιδικής προστασίας, βασιζόμενη στις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Όλες οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να ενστερνιστούν την Σύσταση, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές οι οποίες θα επιτύχουν τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική δίκαιη και συμπεριληπτική Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη UNICEF, αλλά και μέσα από το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιέχει ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών, καθώς και ποσοτικοποιημένους στόχους για την προώθηση της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η προστασία όλων των ευάλωτων παιδιών, προσφέροντας τους ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους».  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης παιδιά και νέοι που συμμετείχαν με τις απόψεις τους και τις οπτικές τους για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί.
UNICEF
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης παιδιά και νέοι που συμμετείχαν με τις απόψεις τους και τις οπτικές τους για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης παιδιά και νέοι που συμμετείχαν με τις απόψεις τους και τις οπτικές τους για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, μεταξύ των οποίων και ο Σταύρος Γιουβάννης, Youth Advocate της UNICEF στην Ελλάδα και μέλος της Επιτροπής Παιδιών και Νέων της UNICEF για την υλοποίηση του προγράμματος.

Μέσω της ανταλλαγής διδαγμάτων, η εκδήλωση είχε ως στόχο να εμπνεύσει τα Κράτη Μέλη να επιταχύνουν το έργο τους για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, να προκρίνουν την ευρύτερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή και να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί ως όχημα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ).

Επαφές Μέσων Ενημέρωσης

Όλγα Σιώκου Σιόβα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
UNICEF
Τηλ: +30 211 2340 297

Σχετικά με την UNICEF

To Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί (UNICEF) μέσα από τα προγράμματά της προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού στον κόσμο. Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 191 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πράξη, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας προς όφελος των πιο ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών, αλλά και όλων των παιδιών παγκοσμίως.

Η UNICEF χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθελοντικές συνεισφορές ιδιωτών, του ιδιωτικού τομέα, ιδρυμάτων και κρατών μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Η υποστήριξη των δωρητών είναι ζωτικής σημασίας καθώς δημιουργούμε μια παγκόσμια συμμαχία για την προστασία όλων των παιδιών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη UNICEF και το έργο της για τα παιδιά στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ. 

Ακολουθήστε τη UNICEF στο Facebook, InstagramTwitter και YouTube.