Smanjenje rizika od katastrofa

Nepogoda postaje katastrofa samo ako nismo spremni

Djeca igraju igru Zemlja rizika
Dimić/UNICEF