Založi se za svoja prava!

Kratki vodič kroz novi sporazum UN-a namijenjen djeci, tinejdžerima i organizacijama koje se bave dječjim pravima, koji im omogućuje da upozore na kršenje dječjih prava.

Djevojčica u prirodi
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Ova brošura napisana je kako bi pomogla djeci da shvate koja je svrha novog UN-ovog dokumenta, koji se naziva Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, ili skraćeno OP3 CRC. Republika Hrvatska je OP3 CRC potpisala 27. prosinca 2013., a ratificirala 18. travnja, 2017. godine. Kako bi se dodatno objasnila prava iz Konvencije, UN je izradio tri kraća dokumenta koji se nazivaju fakultativnim protokolima. Ti protokoli dodatno razvijaju određena prava iz Konvencije te pojašnjavaju kako ih bolje zaštititi. Prva dva odnose se na djecu u ratnim situacijama i na trgovinu djecom ili njihovo spolno iskorištavanje kroz prostituciju ili pornografiju. Novi fakultativni protokol o kojem je riječ u ovoj brošuri – Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta, ili skraćeno OP3 CRC, omogućuje djeci da podnesu tužbu UN-u kada njihova prava nisu potpuno zaštićena u njihovim zemljama. Ovaj postupak se službeno zove “pritužba.”

Djeca koja se zalažu za svoja prava
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje