Temeljne obveze prema djeci u humanitarnim aktivnostima

Temeljne obveze prema djeci u humanitarnim aktivnostima globalni su okvir za humanitarne akcije za djecu koje provode UNICEF i njegovi partneri.

Sumaye
UNICEF

Istaknuto

Ovaj se okvir temelji na principima međunarodnog zakona o ljudskim pravima, posebice na Konvenciji o pravima djeteta. Na operativnoj razini temeljne obveze prema djeci zasnovane su na globalnim standardima i normativima za humanitarno djelovanje, Temeljne obveze prema djeci promiču predvidljivu, djelotvornu i pravovremenu kolektivnu humanitarnu aktivnost, a ostvaruje se kroz partnerstvo vlada, humanitarnih organizacija (uključujući UNICEF) i drugih, uz mobilizaciju kako domaćih tako i međunarodnih resursa.

Temeljne obveze prema djeci su vođene potrebom za ostvarivanjem prava djece pogođene humanitarnom krizom, te su stoga relevantne u svim zemljama. One također vrijede i u akutnim iznenadnim situacijama te u dugotrajnim humanitarnim situacijama. Ispunjenje temeljnih obveza prema djeci ovisi o brojnim čimbenicima, uključujući i doprinose drugih partnera te dostupnost resursa. Temeljne obveze prema djeci za specifične programske obveze po sektorima čine dio kolektivnog programskog odgovora za djecu pogođenu humanitarnom krizom te su osmišljene kao podrška široj međuagencijskoj klasterskoj koordinaciji.

Naslovnica publikacije
Autor
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski

Preuzmite izvješće

(PDF, 1,99 MB)