Suradnja stručnjaka u radu s djecom svjedocima i žrtvama kaznenih djela

Priručnik donosi ključne informacije o načinu na koji treba zaštititi najbolji interes svakog djeteta žrtve i/ili svjedoka kaznenog djela.

Stručnjaci na sudu
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Kaznena djela na štetu djece moraju se hitno procesuirati, a dijete se ne smije sekundarno viktimizirati. Prema djeci se treba odnositi na način kojim se uvijek štiti njihov najbolji interes − dostojanstveno, sa suosjećanjem i bez diskriminacije. Svako dijete ima pravo na obavijest o postupku, ima pravo biti saslušano i vlastitim riječima slobodno izraziti svoja stajališta i mišljenja. Djetetovo pravo na zaštitu privatnosti jedno je od temeljnih prava djeteta svjedoka. Informacije povezane sa sudjelovanjem djeteta u pravosudnom postupku treba zaštititi te poduzeti mjere kako se dijete ne bi izložilo javnosti. Identitet djeteta ne smije se otkriti niti se smiju objaviti informacije o djetetu, njegove slike ili podaci o njegovoj obitelji. Svakom djetetu nužno je osigurati zaštitu njegova najboljeg interesa te spriječiti njegovu patnju.

Crtež djece sa stručnjakinjom
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski

Preuzmite izvješće

(PDF, 235,30 KB)