Suradnja stručnjaka u radu s djecom svjedocima i žrtvama kaznenih djela

Priručnik donosi ključne informacije o načinu na koji treba zaštititi najbolji interes svakog djeteta žrtve i/ili svjedoka kaznenog djela.

Stručnjaci na sudu
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Kaznena djela na štetu djece moraju se hitno procesuirati, a dijete se ne smije sekundarno viktimizirati. Prema djeci se treba odnositi na način kojim se uvijek štiti njihov najbolji interes − dostojanstveno, sa suosjećanjem i bez diskriminacije. Svako dijete ima pravo na obavijest o postupku, ima pravo biti saslušano i vlastitim riječima slobodno izraziti svoja stajališta i mišljenja. Djetetovo pravo na zaštitu privatnosti jedno je od temeljnih prava djeteta svjedoka. Informacije povezane sa sudjelovanjem djeteta u pravosudnom postupku treba zaštititi te poduzeti mjere kako se dijete ne bi izložilo javnosti. Identitet djeteta ne smije se otkriti niti se smiju objaviti informacije o djetetu, njegove slike ili podaci o njegovoj obitelji. Svakom djetetu nužno je osigurati zaštitu njegova najboljeg interesa te spriječiti njegovu patnju.

Crtež djece sa stručnjakinjom
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje