Priručnik za stručnjake i donositelje odluka o pravosudnim pitanjima koja uključuju djecu

Ovaj sveobuhvatan priručnik opisuje najbolji interes i prava djeteta žrtve ili svjedoka kaznenih djela, te daje detaljne upute kako pomoći djeci koja su se našla u toj situaciji.

Silueta djeteta
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Priručnik se temelji na međunarodnoj najboljoj praksi u postupanju s djecom žrtvama ili svjedocima kaznenih djela u kaznenopravnom sustavu. Namijenjen je donositeljima odluka i stručnjacima koji rade s djecom žrtvama ili svjedocima kaznenih djela kao što su suci, medicinsko i pomoćno osoblje, policijski službenici, tužitelji, socijalni radnici, zaposlenici nevladinih organizacija i nastavnici. Pri izradi Priručnika uzeta je u obzir činjenica da se pravna, društvena, ekonomska i kulturna realnost razlikuje od države do države. Stoga mjere predložene u Priručniku nisu zamišljene kao obvezujuće, već kao neka vrsta karte ili kompasa državama koje su spremne baviti se specifičnim potrebama djece žrtava ili svjedoka kaznenih djela. Priručnik je podijeljen u 12 poglavlja koja se redom bave: najboljim interesom djeteta, pravom da se prema njemu postupa dostojanstveno i sa suosjećanjem, pravom na zaštitu od diskriminacije, pravom na informacije, pravom da bude saslušano i na izražavanje stajališta i briga, pravom na učinkovitu pomoć, pravom na privatnost, pravom na zaštitu od patnje tijekom pravosudnog postupka, pravom na sigurnost, pravom na odštetu, pravom na posebne preventivne mjere i primjenom Smjernica.

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-29-8

Dokumenti dostupni za preuzimanje