Priprema djeteta za sud, brošura za roditelja/skrbnika

Brošura daje sažetak važnih informacija kako bi roditelj/skrbnik razumio proces svjedočenja na sudu te mogao pružiti pomoć i podršku djetetu.

Silueta djeteta
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Priprema djeteta za sud oblik je psihoedukacije koji ima sljedeće funkcije:

  • Dijete uči o procesu suđenja i upoznaje se sa svim što ga čeka
  • Dijete uči prepoznati i regulirati svoje emocije
  • Dijete uči kako se opustiti i smiriti tijekom svjedočenja

Važno je da roditelj djeteta koje je pozvano na sud zna da priprema djeteta nije vrsta terapije, već je riječ isključivo o psihoedukaciji kojoj je cilj objasniti djetetu što ga čeka i kako se bolje nositi s odlaskom na sud, kako bi se dijete opustilo u što većoj mjeri. Predvidljivost smanjuje tjeskobu, stoga je važno djetetu primjerenim riječima objasniti što ga čeka tijekom svjedočenja na sudu. Priprema djeteta za sud važna je iz brojnih razloga, a najvažniji je taj što se djetetu olakšava cijelo iskustvo svjedočenja na sudu.

Djeca sa stručnjakinjom
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje