Poštujmo, uključimo, uvažimo – analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj

Analiza stanja u odnosu na sudjelovanje djece kroz četiri aspekta

Boy wanting to participate
MKnezevicBarisic/UNICEF

Istaknuto

U posljednjih desetak godina u „odraslom“ dijelu javnosti u Hrvatskoj zamjetna je sve veća svijest o važnosti dječje participacije u različitim područjima djetetova života. Odrasli koji se profesionalno bave djecom (stručnjaci, znanstvenici, donositelji odluka) sve jasnije prepoznaju važnost i vrijednost dječjeg sudjelovanja. Načelno se može reći kako je poziv za većim uključivanjem djece najprije došao iz akademskih krugova kroz istraživanja i teorijske radove, te je ubrzo postao prepoznatljiv i kroz stručni rad te stručne i javne politike (zakone, dokumente). U današnje vrijeme djeca se sve aktivnije uključuju i u procese kreiranja javnih politika (tako je dvoje djece sudjelovalo u radnoj grupi za izradu Strategije za djecu) te u javna tijela koja se bave temama važnim za njih (u 2012. djeca su uključena kao ravnopravni članovi Vijeća za djecu). No, isto je tako važno naglasiti da za sada nema formalnih pokazatelja o načinima sudjelovanja djece u javnim tijelima i politikama, osobito ne iz njihove perspektive. Trenutačno ne znamo kako su djeca participirala/participiraju u navedenim tijelima, kako doživljavaju svoju ulogu i sl. Kako bi se ostvarili ciljevi studije i stekao dubinski uvid u područje, primijenjen je kvalitativni istraživački pristup: metoda desk analize (analize već dostupnih materijala, dokumenata, praksi), konzultacija s relevantnim stručnjacima te terenske posjete.

Naslov publikacije
Autor
Ivana Jeđud Borić, Anja Mirosavljević, Nivex Koller-Trbović, Ana Širanović, Sandra Car, Barbara Kušević
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski, Engleski
ISBN
978-953-7702-36-6

Preuzmite izvješće

(PDF, 10,27 MB) (PDF, 2,28 MB)