Hrvatska – Analiza rodnih pitanja

Izvješće pokriva široki spektar pitanja, uključujući i sudjelovanje žena u razvoju tržišnog gospodarstva, pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, trendove u formiranju obitelji i nasilje nad ženama i djevojčicama.

Djevojčica
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Ustav Republike Hrvatske zabranjuje diskriminaciju na temelju rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, obrazovanja, socijalnog položaja ili bilo kojeg drugog obilježja. Uz to, posstoje i posebni zakoni koji zabranjuju diskriminaciju, promiču jednakost i afirmiraju antidiskriminacijske mjere u svim sferama društvenog života. Unatoč svim naporima, još uvijek postoje brojni problemi u provedbi ključnih zakona i politika, a glavna pitanja koja se nameću su unutar sfere zapošljavanja i plaća, usklađivanja privatnog i javnog života, rodno uvjetovanog nasilja i  obrazovanja. Za ovu su analizu korišteni dostupni podaci iz službenih izvora, kao i iz raznih izvještaja i istraživanja s ciljem prezentiranja podataka razvrstanih po spolu o ključnim područjima i pokazateljima. Cilj je bio analizirati te procijeniti trendove u razdoblju od deset godina. Također, glavne institucije koje se bave relevantnim temama pružile su dodatne podatke i podršku ovom istraživanju, jer neki podaci nisu uvijek dostupni iz javnih izvora.

Djevojčica na ulici
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski

Dokumenti dostupni za preuzimanje