Kako potpomognuta komunikacija pomaže Maji u učenju

Nastavak programa „Komunikacija za svako dijete“ s ciljem olakšavanja boravka u bolnici za djecu

Marina Knežević Barišić
Djevojčica s mamom kod logopeda
Knežević Barišić/UNICEF
05 Travanj 2024