Mitovi i činjenice o mentalnom zdravlju  

Razbijanje „mitova“ može pomoći razbiti stigmu i stvoriti kulturu koja potiče ljude bilo koje dobi da potraže podršku kada im je potrebna. 

UNICEF
Ruke
Babajanyan/UNICEF