Zaštita djece tijekom pandemije COVID-19 - smjernice za djelovanje

Djeca i alternativna skrb - mjere za hitno djelovanje

Ruka
MKnezevicBarisic/UNICEF

Istaknuto

Dokazi iz prethodnih epidemija zaraznih bolesti govore da epidemije, uključujući socioekonomske utjecaje mjera za njihovu prevenciju i kontrolu, mogu dovesti do povećanja postojećih rizika koji utječu na zaštitu djece. U takvim okolnostima određeni je broj djece u povećanom riziku, a to se posebno odnosi na djecu bez roditeljske, tj. obiteljske skrbi, djecu u riziku od izdvajanja iz obitelji, djecu u sustavu alternativne skrbi te na djecu koja su nedavno izašla iz tog sustava.

 

Cilj je ove tehničke napomene da stručnjacima za zaštitu  djece i državnim tijelima pomogne u žurnom rješavanju problema zaštite djece kada je riječ o djeci koja su u riziku od izdvajanja iz obitelji ili djeci u sustavu alternativne skrbi za vrijeme pandemije COVID-19. Dokument je izradila međuagencijska radna grupa sastavljena od stručnjaka u području zaštite i zbrinjavanja djece, a oslanja se na dokument „Tehnička napomena: Zaštita djece tijekom pandemije koronavirusa” koji je pripremio Savez za zaštitu djece u humanitarnim akcijama, a koji se temelji na međunarodnim standardima i praksi u području zbrinjavanja i zaštite djece[1].

 


[1] Tehnička napomena temelji se na važećim međunarodnim standardima, uključujući Konvenciju o pravima djeteta, Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Smjernice za alternativnu skrb o djeci  i Minimalne standarde zaštite djece iz 2019. godine, i to: Standard 13: Djeca bez pratnje i djeca odvojena od obitelji; Standard 16: Jačanje obitelji i okruženja u kojem su djeca zbrinuta; Standard 18: Upravljanje slučajevima; Standard 19: Alternativna skrb.

medvjedić s maskom
Izdavač
Better Care Network, Savez za zaštitu djece u humanitarnim akcijama i UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje