Smjernice za sudjelovanje djece i mladih u savjetodavnim tijelima, radnim skupinama i na sastancima

Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva

Mladi
MMesek/UNICEF

Istaknuto

Savjetodavni odbor za dječju participaciju

Savjetodavni odbor za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku okuplja djecu, mlade i stručnjake s ciljem unapređenja javnih politika i praksi u području ostvarenja dječjih prava i dječje participacije. Jedan od ciljeva Savjetodavnog odbora je kreirati materijale i alate koji će pomoći u promociji i svrhovitijem ostvarenju participacije djece i mladih.

Smjernice za sudjelovanje djece i mladih u savjetodavnim tijelima, radnim skupinama i na sastancima

Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva. Osim što predstavlja ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, stvaranjem uvjeta da se glas djece i mladih čuje i uvaži, pridonosi se vidljivosti djece i mladih kao važne društvene skupine te percepciji djece kao nositelja i aktivnih uživatelja svojih prava.

Sudjelovanje djece i mladih važno je za svu djecu, a posebno za onu čiji se glas manje (slabije) čuje, odnosno za djecu iz ranjivih skupina – u alternativnoj skrbi, s teškoćama u razvoju, nastanjenu u ruralnim sredinama, onu koja žive u uvjetima siromaštva itd. Osnovna postavka dječje (građanske) participacije jest pozicija jednakopravnog dostojanstva i uvažavanja sebe i drugih. Uključiti djecu i mlade i omogućiti im da izraze svoje mišljenje, sudjeluju u odlučivanju i kreiranju svakodnevnog života od mikro (obitelj) do makro razine (javne politike), stvar je od posebnog javnog interesa i temeljne društvene odgovornosti.

Smjernice koje su nastale u okviru djelovanja Savjetodavnog odbora za dječju participaciju imaju dvostruku svrhu:

  • Na vrijednosnoj razini nastoji se pridonijeti svrhovitoj i etičnoj participaciji djece i mladih te potaknuti i osnažiti uvažavajući dijalog i aktivnu suradnju djece i odraslih.
  • Na praktičnoj razini odraslima, ali i djeci i mladima, želi se omogućiti praktičan materijal za organizaciju sastanaka te rada u savjetodavnim tijelima i radnim skupinama kako bi se u većoj mjeri odlučili na uključivanje i sudjelovanje.

 

U izradi Smjernica korišteni su rezultati ankete o sudjelovanju djece i mladih u savjetodavnih tijelima, radnim skupinama i na sastancima. U online anketi je sudjelovalo ukupno 334 djece i mladih iz cijele Hrvatske.

Naslovnica
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-64-9

Preuzmite

(PDF, 3,43 MB)