Covid-19 i djeca lišena slobode: Kako ih zaštititi?

Kako zaštititi djecu lišenu slobode i kako izbjeći porast njihova broja u sadašnjoj situaciji i ubuduće

Dijete sa stručnjakinjom
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Konvencija o pravima djeteta (KPD) primjenjuje se na svu djecu u svim situacijama, pa i onim izvanrednim. Stotine tisuća djece diljem svijeta nalazi se u ustanovama za osobe lišene slobode. Svatko se može zaraziti virusom COVID-19, ali su djeca lišena slobode, koja se drže pod ključem (među kojima su djeca pritvorena zajedno sa svojim roditeljima ili skrbnicima, djeca u imigracijskom pritvoru[i]  ili djeca lišena slobode zbog nacionalne sigurnosti)[ii],  izložena većem riziku od zaraze.[iii] Mjere za kontrolu širenja virusa i posljedice virusa po društvo vjerojatno negativno utječu i na dobrobit i pravilan razvoj djece, kao i na njihovu odgovarajuću zaštitu tijekom boravka u ovakvim ustanovama te na podršku koju dobivaju od obitelji  i zajednice.

 


[i] „Djeca nikada ne smiju biti lišena slobode zbog njihova migracijskog statusa ili migracijskog statusa njihovih roditelja,  a države moraju odmah potpuno prestati sa zadržavanjem djece u detencijskim centrima prilikom imigracije ili prekinuti tu praksu. Svaki oblik zadržavanja djece prilikom imigracije treba zakonski zabraniti i tu zabranu treba u potpunosti primjenjivati u praksi.” Zajednički opći komentar br. 4 (2017) Odbora za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji i br. 23 (2017) Odbora za prava djeteta o obvezama država u vezi s ljudskim pravima djece u kontekstu međunarodne migracije u zemljama podrijetla, tranzita, odredišta i povratka, st. 5. Vidi i Globalni  sporazum o sigurnim, uređenim i i regularnim migracijama; Stav UNHCR-a o pritvaranju djece izbjeglica i migranata u kontekstu migracije; UNICEF, Alternativna rješenja za imigracijski pritvor djece  (veljača 2019.); i UNHCR, Ključni pravni aspekti vezani za pristup teritoriju za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u kontekstu odgovora na pandemiju COVID-19  (16. ožujka 2020.).

[ii] Ovaj dokument bavi se djecom koja su lišena slobode u okviru sustava kaznenog pravosuđa iz razloga vezanih za državnu sigurnost, ali i u okviru sustava vojnog pravosuđa, i djecom u imigracijskom pritvoru. Pitanja koja se tiču pandemije COVID-19 i djece u rezidencijalnom smještaju bit će obrađena u zasebnim, ali uzajamno komplementarnim smjernicama (u izradi).

[iii] Privremene smjernice SZO-a o prevenciji i kontroli COVID-19 u zatvorima i pritvorima (ožujak 2020.), str. 1; Vidi i Privremene smjernice o COVID-19: Osvrt na osobe lišene slobode  Međuagencijskog stalnog odbora (ožujak 2020.) i Globalnu studiju UN-a o djeci lišenoj slobode, Manfred Nowak (2019.), Poglavlje 5: Utjecaj na zdravlje djece lišene slobode.

Dijete skriva lice
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje