The World’s Largest Lesson

An initiative of UNICEF and partner organisations to promote the Global Sustainable Development Goals (SDGs)

UNICEF

Let us together inspire the young generation by starting the change from every classroom and from ourselves!

Let us inspire the young generation together by starting change in each classroom and changing ourselves!

Teachers and schoolchildren from all over the world participate in the global initiative The World’s Largest Lesson to help make our planet fairer, healthier and more sustainable. The initiative aimed to raise the awareness of the young generation of the new Sustainable Development Goals and signal our commitment to the future of children and the whole planet.

See more information for the development of the initiative "World's Largest Lesson" in Bulgaria

The 17 Sustainable Development Goals are a blueprint for 3 extraordinary achievements in the next 15 years in the three core dimensions of sustainable development — economic, social and environmental, notably:

:: Eradicate extreme poverty;  

:: Reduce inequalities and injustice;

:: Tackle climate change.

Join thousands of schools in Bulgaria and the world, which will hold lessons dedicated to the global SDGs.

See photographs from the initiative in the UNICEF Facebook albums here.

Send us photographs and other materials from the lessons and we will give you a special certificate issued to your school and publish your photographs to showcase you as an active partner of UNICEF and the Ministry of Education in the mission to achieve the Global Sustainable Development Goals for the year 2030 so that we all have a chance to live in a world that is better, fairer and more responsible to the environment. 

The Action Plan for the achievement of the Global Sustainable Development Goals by 2030, which were presented by the United Nations on 25 September 2015, was signed by the leaders of 193 countries.

The Ministry of Education and Science in Bulgaria is a partner of UNICEF Bulgaria in the initiative to promote the Global Sustainable Development Goals and will encourage each school in the country to present the goals to schoolchildren.

Join teachers and schoolchildren from all corners of the world in promoting the Goals. Let us learn the most important global lesson, which will have a crucial role for the life and future of the Earth in the next 14 years together with young people.

Let us inspire the young generation together by starting change in each classroom and changing ourselves!

Browse some of the supporting educational materials you can use during the lessons here: 

Download Global Sustainable Development Goals communications materials

 

Please contact:

E-mail: wll@unicef.org

Tel: +359 (2) 96 96 208

Send your inquiries, photographs and signed statements of consent by e-mail to wll@unicef.org

Планът за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г. бе подписан от лидерите на 193 страни по света и бяха представени на 25 септември 2015 г. от Организацията на обединените нации. 

Министерство на образованието и науката в България е партньор на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие и ще насърчи всяко училище в страната да запознае децата с тези цели.

Присъединете се към учители и ученици от целия свят в популяризирането на Целите. Нека заедно с младите хора да научим най-важния глобален урок, който ще има решаваща роля за живота и бъдещето на Земята през следващите 14 години.

Нека заедно да вдъхновим младото поколение като започнем промяната от всяка класна стая и от самите нас! 

Вижте още образователните материали, с които можете да подкрепите провеждането на уроците тук:  

:: Глобалните цели за устойчиво развитие - картинки за разпечатване

:: Плакат с Глобалните цели за устойчиво развитие във формат: A3 и А4

:: Декларация за съгласие за използване на фотографско изображение от родител 

За контакти:
Имейл: wll@unicef.org

Изпращайте своите запитвания, снимки и попълнени декларации на имейл: wll@unicef.org