COVID-19 засегна услугите за закрила на детето в повече от 100 страни, показва проучване на УНИЦЕФ

19 Август 2020
Специалист, работещ с деца, прегръща 3-годишно момче
UNICEF/UNI351545/Beci

Ню Йорк, 18 август 2020 г. – Услугите за превенция и отговор на насилието са били сериозно засегнати по време на пандемията от COVID-19, в резултат на което децата са поставени в повишен риск от насилие, експлоатация и злоупотреби, показва глобално проучване на УНИЦЕФ.

От 136 страни, участвали в изследването на УНИЦЕФ за Социално-икономическото въздействие на COVID-19, 104 докладват предизвикателства в предоставянето на услугите, свързани с насилието над деца. Около две трети от държавите съобщават, че поне една услуга е тежко засегната, сред тях са Южна Африка, Малайзия, Нигерия и Пакистан. В Южна Азия и Източна Европа и Централна Азия се намират най-много от държавите, в които услугите са били засегнати.

„Тепърва започваме да разбираме напълно нанесените вреди на децата заради повишения риск от насилие по време на ограничителните мерки заради пандемията“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕ Хенриета Фор. „Затварянето на училищата и ограниченията за придвижване оставиха децата затворени у дома със силно стресирани възрастни. Последващото въздействие върху услугите за закрила и социалните работници означава, че децата няма къде да се обърнат за помощ“, посочи Фор.

Страните предприеха мерки за превенция и контрол за ограничаването на COVID-19, но в резултат много ключови услуги за превенция и отговор бяха спрени или прекъснати. Повече от половината държави докладват нарушения при управлението на случаи, услугите за насочване и домашните посещения от социални работници на деца и жени в риск от насилие. Програмите за превенция на насилието, достъпът на децата до отговорните институции и националните линии за подкрепа също са били засегнати в много страни, сочат отговорите в проучването.

Дори и преди пандемията, рискът от насилие към децата беше широкоразпространен – на около половината от децата по света е прилагано телесно наказание у дома; 3 от всеки 4 деца на възраст между 2 и 4 г. са били подложени на форма на насилствена дисциплина, а всяко трето момиче на възраст между 15 и 19 г. става жертва на интимния си партньор в някакъв момент от живота си.

Проучвания на предишни епидемии и кризи показват разрушителни последици при докладването на насилие срещу деца и предоставянето на услуги, свързани с това. По време на епидемията от ебола в Западна Африка например структурите, отговарящи за благосъстоянието на децата, и общностите механизми са били отслабени, а услугите за закрила на децата – забавени или засегнати по друг начин. В допълнение, по време на пандемии като COVID-19 ограниченият контакт с мрежи за неформална подкрепа, като приятели, учители, специалисти, работещи с деца, членове на семейството и общността, прави децата и семействата по-уязвими.

В отговор УНИЦЕФ подкрепя правителствата и партньорските организации, за да поддържат и адаптират ключовите услуги за превенция и отговор за децата, засегнати от насилие по време на COVID-19.

В Бангладеш например УНИЦЕФ предостави материали за лична хигиена, включително маски, дезинфектанти и предпазни средства за социалните работници, за да подкрепят в безопасност децата, живеещи на улицата, в гета, в труднодостъпни райони или в райони, засегнати от климатични промени. Също така набира и обучава допълнителни социални работници за националната линия за подкрепа на деца 1098.

„Системите за закрила на детето така или иначе се затрудняваха да осигурят превенция и реакция на насилието срещу деца, а пандемията направи проблема по-тежък и върза ръцете на хората, които трябва да закрилят поставените в риск“, подчерта Хенриета Фор. „Твърде много деца разчитат на системите за закрила на детето, за да бъдат в безопасност. Във времена на криза правителствата трябва да предприемат незабавни и дългосрочни мерки, за да предпазят децата от насилие, включително като инвестират в социални работници, укрепват детските линии за подкрепа и осигуряват ресурси за позитивно родителство“, допълни тя.

 

 

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.