Комуникационен експерт в подкрепа изпълнението на програмата на УНИЦЕФ (краткосрочно)

Краен срок за кандидатстване: 24 януари 2021

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi