Việt Nam chào mừng Ngày Trẻ em Thế giới và đoàn kết vì một tương lai xanh

Chuỗi hoạt động kéo dài trong một tháng dành cho trẻ em nhằm hành động và lên tiếng về vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường

UNICEF Việt Nam
Việt Nam kỷ niệm Ngày trẻ em thế giới và đoàn kết vì một tương lai xanh hơn
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng