UNICEF vận chuyển 10 tấn sản phẩm hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Việt Nam

Dự kiến sẽ có thêm sản phẩm dinh dưỡng được vận chuyển đến trong những tuần tới để điều trị hàng ngày cho hơn 4.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính trong ba tháng tới.

UNICEF Việt Nam
UNICEF vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không 10 tấn sản phẩm dinh dưỡng điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng