Trẻ em khó khăn tại các vùng sâu vùng xa đối diện với biến đổi khí hậu

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới đối với biến đổi khí hậu, trẻ em và phụ nữ là nhóm đặc biệt có nguy cơ rất cao.

Trẻ em khó khăn ở các vùng sâu vùng xa phải đối mặt với biến đổi khí hậu nặng nề
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung