Thực đơn cho con: Khi nào thì con nên bắt đầu ăn đồ cứng

Khi nào thì nên cho trẻ tập ăn đồ cứng và tại sao việc chọn thời điểm phù hợp lại quan trọng đến vậy.

Mẹ đút con ăn
UNICEF Viet Nam\Linh Pham