Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 11-13 tuổi

Những thay đổi về thể chất, ngoại hình và tình bạn - có nhiều điều để định hướng trong thời gian đầy thử thách này.

UNICEF
Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 11-13 tuổi
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng