Như và các bạn tại trường tiểu học Long Phú C sung sướng khi các thiết bị của nhà vệ sinh không phát thải đầu tiên tại Việt Nam, "Net-Zero Aquonic," được vận chuyển đến trường tiểu học Long Phú C để chuẩn bị cho việc lắp đặt.
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Đưa các giải pháp sáng tạo và công nghệ tiên tiến hỗ trợ trẻ em tại Sóc Trăng

Trẻ em có thể cải thiện chất lượng học tập thông qua tiếp cận tốt hơn đến nước sạch và vệ sinh ở trường như thế nào

Phạm Thái Hồng Vân