“1 Phút Xanh” vì một Việt Nam xanh và sạch hơn

Thử thách video qua mạng xã hội nhân ngày Trẻ em Thế giới năm 2020

Thử thách video “1 Phút Xanh”