“1 Phút Xanh” thử thách quay video vì một Việt Nam xanh và sạch hơn

Thử thách quay video qua mạng xã hội nhân ngày Trẻ em Thế giới năm 2020 được UNICEF phát động. Nhằm truyền tải thông điệp cao đẹp về sống xanh đến toàn trẻ em Việt Nam.

Thử thách video “1 Phút Xanh”