Davlat moliya tizimi

Davlat byudjetidan samarali foydalanishni qo'llab-quvvatlash orqali bolalar huquqlarini amalga oshirish

UNICEF